Web Tabanlı ve Artırılmış Gerçeklik Destekli Aktif Öğrenme Sistemi Tübitak 1001 Projesi'nin Sunumu Yapıldı

Fakültemiz öğretim elemanlarından Prof. Dr. Muzaffer ÖZDEMİR, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen  "Education, Research and Development" isimli uluslararası konferansta, yürütücüsü olduğu "Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmek Üzere Web Tabanlı ve Artırılmış Gerçeklik Destekli Aktif Öğrenme Sistemi" isimli Tübitak 1001 projesinin çıktılarını bilim dünyası ile paylaşmıştır.  15 Eylül 2023 tarihinde sonlanacak olan proje ile öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin yenilikçi teknolojiler vasıtası ile geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ile desteklenmiş bir yazılım ortaya konmuş ve bu yazılımın öğrenciler üzerinde denemeleri sonucunda önemli bilimsel çıktılara ulaşılmıştır.