Eğitim Fakültesinde Üç Lisans Programı Daha Akredite Olmuştur


Fakültemizin akredite olan program sayısı sekize ulaşmıştır. 2022-2023 değerlendirme döneminde başvuruda bulunduğumuz İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Kimya Öğretmenliği programlarımız, Yükseköğretim Kalite Kurulunca (YÖKAK) yetkilendirilen Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından 01.05.2023 tarihi itibariyle iki yıl süreyle akredite edilmiştir.

Sürece katkı sağlayan Üniversitemiz Üst Yönetimine, İlgili Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlarımıza, Akademik-İdari tüm çalışanlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederim.

 

Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ
Dekan