Eğitim Fakültesi Kalite Güvencesi

BELGELER VE FORMLAR
 

TÜZÜKLER

 • EPDAD Tüzüğü-  PDF

YÖNETMELİKLER

 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği -  PDF

 • EPDAD EFAK Çalışma Yönetmeliği -

 • Bütçe ve Malî İşler Yönetmeliği  -  PDF

YÖNERGELER

 • Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi- PDF

 • Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi- PDF

 • Eğitim Komitesi Yönergesi-  PDF

 • Aday Belirleme Yönergesi- PDF

 • EPDAD Arşivi Yönergesi - PDF

DEĞERLENDİRİCİLER VE KURUMLAR/PROGRAMLAR İÇİN

GENEL

 • Kalite Politikamız  - PDF için tıklayınız.

 • Etik İlke ve Kurallarımız - PDF için tıklayınız.

 • Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area - PDF

 • EPDAD Akreditasyon Elkitabı - PDF için tıklayınız.

 • Değerlendirme Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi- PDF için tıklayınız.

 • EPDAD Raporları Yazım Kuralları- PDF için tıklayınız.

 • EPDAD Değerlendirmelerine Öğrenci Değerlendirici Katılımı Pilot Uygulama Esasları- PDF için tıklayınız.