İdari Personel Görev Tanımları
EĞİTİM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONELİ GÖREV TANIMLARI
Adı Soyadı Kadro Unvanı Dahili İzinliyken Yerine Bakan Personel Genel Görev Tanımı Birimi
Melda BAYKURT Fakülte Sekreteri   Güner BAŞARAN Fakülte Sekreterliğine bağlı personel ile Fakültenin İdari İşlerinin Yürütülmesi Fakülte Sekreterliği
Güner BAŞARAN Şube Müdürü 3501 Sinem AVCI Fakülte Destek Hizmetleri Birimi, Kütüphane ve Bölüm Sekreterliklerinin koordinasyon ve denetimi, Fakülteye ait taşınmazların denetim ve kontrolü Şube Müdürlüğü
Nesrin ÜNSAL Daimi İşçi 3529 Semra Ürper Dekanlığın tüm randevu, görüşme ve toplantıarının asiste edilmesi Dekan Sekreterliği
Sinem AVCI Şef 3505 Alp ARSLAN Kurullara ait gündem içeriklerinin ön kontrolü ile davet yazılarının hazırlanması, karar tutanaklarının yazılması, imza süreçlerinin takibi ve karar suretlerinin hazırlanarak gereği ve bilgi için ilgili yerlere yazışmalarının hazırlanması Yazı İşleri              ve                           Personel İşleri               
Nevil EKİNCİ Bilg.İşletmeni 3518 Sinem AVCI
Ü.Serap ÖZCAN Bilg.İşletmeni 3515 Fahrettin ÇETİN Arşiv kayıtlarının tutulması ve ayıklama imha süreçlerinin takibi ve arşiv raporlarının hazırlanması
Fahrettin ÇETİN Bilg.İşletmeni 3512 Ü.Serap ÖZCAN Evrak kayıt, kontrol ve dağıtımı süreçleri
Alp ARSLAN Teknisyen 3508 Sinem AVCI Dekanlık Genel Yazışmaları, Disiplin yazışmaları, Bilgi Edinme Yazışmaları, Personel atama, görev uzatımı, ilişik kesme, görevlendirme, izinlenme iş ve işlemleri, Formasyon Programı
Hatice TALAY Bilg.İşletmeni 3694 Tülay TOKSÖZ Öğrencilerin Fakülteye ilk kayıtlarından ilişiklerinin kesildiği zamana kadarki süreçte tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, P.Formasyon kursiyer işlemleri Öğrenci İşleri
Tülay TOKSÖZ Bilg.İşletmeni 3686 Mehmet AKÇAY
Mehmet AKÇAY Ver.Haz.Kont. 3685 Hatice TALAY
İbrahim COŞKUN Şef 3532 Semra Ürper SGK e-bildirge sistemi giriş çıkış işlemleri, maaş, yolluk, jüri ödemeleri, İÖ ücretlerinin tahakkuk işlemleri Mali İşler
Semra ÜRPER Memur 3525 Müslim KAÇMAZ Ekders ücret ödemeleri
Müslim KAÇMAZ Tekniker 3522 İbrahim COŞKUN Satınalma işlemleri, Taşınır giriş çıkış işlemleri, taşınmaz takip program veri girişleri, periyodik bakım ve kontrol takipleri
Aslı TOR (Yab.Diller Eğt.) Bilg.İşletmeni 3523 Ebru USLAN Bölüm Başkanlıklarının evrak kayııt, yazışma, dağıtım, tebliğ ve duyuru süreçlerinin takibi, kurul raporlarının hazırlanması ve gerekli yazışmaların takibi, bölüm nezdindeki öğrenci ve personel başvuruları ve işlemlerinin takibi Bölüm Sekreterliği
Ebru USLAN (Güzel Sanatlar E.) Ver.Haz.Kont. 3502 Aslı TOR
Ü.Serap ÖZCAN (Mat.ve Fen Bil.) Bilg.İşletmeni 3513 İbrahim KURT
İbrahim KURT (Temel Eğt.) Bilg.İşletmeni 3681 İlker KISAOĞLU
İlker KISAOĞLU (Eğitim Bilimleri) Daimi İşçi 3502 İbrahim KURT
Nevin ALPARSLAN (Tür.Sos.Bil.E) Bilg.İşletmeni 3519 Vesile FE
Vesile EFE (BÖTE-Özel Eğt.) Teknisyen 3510 Nevin ALPASLAN
Esra KAYA Bilg.İşletmeni 3781 Sevgi YAVAŞ DİNÇ Santral Hizmetlerinin yürütülmesi Destek Hizmetleri
Ayhan DEMİR Şoför 3531 - Hizmet araçlarının kullanımı ve sorumluluğu
Metin KISAOĞLU Hizmetli 3509 Sevgi Yavaş DİNÇ Baskı ve Fotokopi İşleri, Duyuru panolarının takibi
Ramazan AKÇALI Hizmetli 3706 Önder KABUL Kalorifer Hizmetleri, Küçük Bakım onarım işleri
Önder KABUL Hizmetli 3706 Ramazan AKÇALI
Ali ÖZLEM Memur 3709 Sema DEMİR Kütüphane Hizmetleri Kütüphane