Erasmus Plus Ulusal Etkinliği

2021-1-BE02-KA220-HED-000032196 numaralı ve “Upskilling Digital Pedagogy for Teachers and Future Teachers (e-teach)” başlıklı Erasmus Plus projesinin çıktılarının paylaşıldığı ulusal etkinlik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. 

Projede, yenilikçi öğretim uygulamalarını teşvik ederek, öğretmenlerin ve geleceğin öğretmenlerinin mesleki gelişimini desteklemek ve dijital çağda eğitimin ilerlemesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Öğretmen adaylarının katılıdığı etkinlikte, projenin ÇOMÜ yürütücüsü Prof.Dr. Hasan Arslan; projenin amaçları, hedefleri, çıktıları, devam eden diğer Erasmus Plus projeleri ve üniversitemizde proje kültürünün artırılması konularında bilgiler sundu.

Proje araştırmacılarından Öğr.Gör. Kadir Tunçer, proje web sayfası üzerinden erişilebilen proje çıktılarını katılımcılarla paylaştı. Bu bağlamda öncelikle proje kapsamında hazırlanan ve web sayfasında yayınlanan “Öğretmenler ve Öğrenciler için Dijital Pedagojinin Geliştirilmesi Bilgi Belgesi” ve “Dijital Pedagoji için Modüler Kurs Müfredatı” öğretmen adaylarına sunuldu. Daha sonra “Öğrenme/Öğretme Uygulamaları için Senaryo Tabanlı Dijital Pedagoji Öğretmen Rehberi” hakkında bilgiler verildi. Son olarak her seviyedeki öğretmenlere ve geleceğin öğretmenlerine dijital pedagoji konusunda yüksek kaliteli Açık Eğitim Kaynakları (OER) sağlamak için tasarlanmış etkileşimli çevrimiçi eğitim platformu tanıtıldı.

Proje web sayfası: www.e-teach-eu.net