2016-2017 Akademik Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ek Kontenjan Başvurusu

Atamaya Esas Alan

Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı

Okuyan Kont. (ÇOMÜ)

Mezun Kont. (ÇOMÜ)

Diğer Üniversitelerde Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Yoluyla Okuyan 4. Sınıf Öğrencileri

Mezun Kont.

(DİĞER)

Toplam

Adalet

Kamu Yönetimi

4

5

10

5

24

Bahçe Peyzaj

Bitki Koruma

5

5

---

5

15

Peyzaj Mimarlığı

5

5

---

5

15

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

5

5

---

10

20

Bilişim Teknolojileri

Bilgisayar Mühendisliği

15

10

---

10

35

Biyoloji

Biyoloji Bölümü

5

5

---

5

15

Moleküler Biyoloji ve Genetik

5

5

---

5

15

Coğrafya

Coğrafya Bölümü

15

15

---

10

40

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İlahiyat Fakültesi

20

15

10

10

55

Felsefe

Sosyoloji Bölümü

10

10

10

10

40

Fizik

Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği

5

5

---

5

15

Gıda Teknolojisi

Gıda Mühendisliği

5

5

---

3

13

Görsel Sanatlar

Resim

5

5

---

3

13

Geleneksel Türk Sanatları

5

5

---

5

15

Grafik Tasarımı Bölümü

5

5

---

5

15

Harita Tapu Kadastro

Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği

10

10

---

10

30

Hayvan Yetiştiriciliği

Zootekni

10

10

---

10

30

İngilizce

İngiliz Dili ve Edebiyatı

10

10

---

10

30

Kimya

Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği

5

5

---

5

15

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

10

10

---

10

30

Turizm (Konaklama) İşletmeciliği

10

10

---

10

30

Matematik

Matematik Bölümü

15

10

---

10

35

Muhasebe ve Finansman

İktisat

5

5

10

5

25

Maliye

5

5

10

5

25

İşletme

5

5

10

10

30

Psikoloji

Psikoloji Bölümü

---

---

10

15

25

Radyo - Televizyon

Radyo Televizyon

5

5

---

5

15

Sağlık

Ebelik Bölümü

5

5

---

5

15

Hemşirelik Bölümü

10

10

---

10

30

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

10

10

---

5

25

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi Bölümü

5

5

---

3

13

Seramik ve Cam Teknolojisi

Seramik

5

5

---

3

13

Su Ürünleri

Balıkçılık Teknolojisi

15

10

---

10

35

Tarım Teknolojileri

Ziraat Fakültesi

10

10

---

10

30

Tarih

Tarih Bölümü

15

10

---

10

35

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

15

10

---

10

35

Yiyecek İçecek Hizmetleri

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

10

10

---

10

30

 

 

304

275

70

277

926

 

 

 

Kimler Başvuru Yapabilir:

1- Başvuru tarihinde 4. (son) sınıfta öğrenim görmeye hak kazanmış üniversitemiz öğrencileri.

2- Başvuru tarihinde mezun olan tüm üniversite öğrencileri.

3- Diğer üniversitelerin açıköğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan lisans programı 4. sınıf öğrencileri.

4- Kontenjandan fazla adayın başvurması halinde Genel Not Ortalamasına (GNO) göre sıralama yapılacaktır. GNO’nun eşitliği halinde ÖSYM Yerleştirme Puanı yüksek olan adaylara öncelik hakkı verilir. Öğrencilerin alt dönemden dersi olup olmadığına bakılır.

5- Kendi isteğiyle kayıt sildiren kursiyerlerin yatırmış olduğu öğrenim gideri iade edilmez.

6- Başvuru sırasında yanlış bilgi verenlerin, kayıt hakkı elde etse bile kaydı yapılmaz, yapılanların kayıtları silinir.

7- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yükseköğretim Genel Kurulu’nun belirlediği Usul ve Esaslar ile Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Yönergesi çerçevesinde yürütülür.

8- Boş kalan kontenjanların diğer alanlara aktarımı yapılabilir.

9- Fakültemiz bünyesinde 2015-2016 Akademik Yılı Yaz Döneminde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt yaptıran kursiyerlerden 15 Temmuz darbe girişimi sonrası izinlerin iptal edilmesi nedeniyle ilk dönem derslerine devam edemeyenler, dilekçe ve ikinci dönem öğrenim ücretini yatırdıklarına dair banka dekontu ile Fakültemize başvurmaları halinde devam edemedikleri ilk dönem derslerini, mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla açılacak olan formasyon programında tamamlayabileceklerdir.     

Dersler ve Programın Süresi:

  • Birinci Dönem dersleri 2016-2017 Akademik Yılı Güz Yarıyılında tamamlanacak olup, 2017 Ocak ayında programın tamamlanabilmesi için hafta içi ders ve sınavlar yapılacaktır.  (Akademik Takvim daha sonra belirlenecektir.) Dersler 23 Ekim 2016 Pazar günü başlayacaktır.
  • İkinci Dönem dersleri Üniversitemiz 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takvimine göre, Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulaması hafta içi, teorik dersleri ise Pazar günleri yapılacaktır.
  • Gerekli görülen durumlarda Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi ders programında, kontenjanlarda ve akademik takvimde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
  • Öğrenim Gideri Ücreti: 2000 TL. (1000+1000) iki taksite alınacaktır.
  • Başvuru Tarihi ve Yeri: 17 – 19 Ekim 2016 tarihleri arasında formasyon.comu.edu.tr adresinde web ortamında çevirimiçi (online) olarak alınacaktır.  Başvurular 19 Ekim 2016 Çarşamba günü mesai saati bitiminde (saat 17.00) sona erecektir. Kesin kayıt hakkı kazananlar 19 Ekim 2016 tarihinde, başvuruların sona ermesini müteakip web sayfasından ilan edilecektir.
  • Kesin Kayıt Tarihleri: 20-21 Ekim 2016 tarihlerinde şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır.

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi

2- Mezunlar, onaylı mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. Okuyanlar, yeni tarihli öğrenci belgesi.

3- Onaylı transkript (not) belgesi. (Dörtlük not sistemine çevrilmiş. Okuyanlar için Ekim 2016 tarihli)

4- Nüfus cüzdan fotokopisi

5- Öğrenim ücretinin ilk taksitinin ilgili bankaya yatırıldığına dair banka dekontu.

6- 2 adet vesikalık fotoğraf.