Paydaşlarla İlişkiler

Akademik Personel Memnuniyet Anketi

İdari Personel Memnuniyet Anketi

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Mezun Memnuniyet Anketi

Akademik Danışman Değerlendirme Anketi

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi

Stratejik Plan Değerlendirme Anketi

Kalite Liderliği ve Kalite Kültürü Anketi

Dış Paydaş Anketi

Memnuniyet Anket Sonuçları

 

Fakültemizin paydaşları şu şekilde belirlenmiştir:

 • Valilik, Belediye ve diğer resmi kuruluşlar,
 • Yüksek Öğretim Kurulu,
 • Üniversitelerarası Kurul,
 • Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları,
 • Özel Sektör Kuruluşları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Bankalar (Ziraat Bankası),
 • Akademik personelimiz ve aileleri,
 • İdari personelimiz ve aileleri,
 • Öğrencilerimiz ve aileleri,
 • Mezunlarımız ve aileleri.

 

Ekler

2021 20. Milli Eğitim Şurası Kapsamında Çanakkale İl Çalıştayı Toplantı Tutanağı.docx
2021 20. Milli Eğitim Şurası TR2 Bölge Toplantısı Tutanağı.docx
2021 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Toplantısı Tutanağı.docx
2021 Akreditasyon Başvurusu Yapan Programlar Toplantı Tutanağı.docx
2021 Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Toplantı Tutanağı.docx
2021 Bölüm Başkanlarıyla 2021-2025 Stratejik Planı Toplantı Tutanağı.docx
2021 Ders Programları ve Pandemi Önlemleri Toplantı Tutanağı.docx
2021 İŞKUR Kampüs Hizmetleri Toplantısı Tutanağı.docx
2021 Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Çalışmaları Toplantı Tutanağı.docx
2021 Öğrenci Temsilcileri Tanışma Toplantısı Tutanağı.docx
2021 Öğretmenlik Uygulamaları Dersi Genel Değerlendirme Toplantısı Tutanağı.docx
2021 Öğretmenlik Uygulaması Dersi Değerlendirme Toplantısı Tutanağı.docx
2022 15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Hazırlıkları Toplantısı Tutanağı.docx
2022 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Açılış Toplantısı.docx
2022 4.sınıf Danışmanları ile Mezuniyet Değerlendirme Toplantısı Tutanağı.docx
2022 Akademik Dürüstlük Tehditleri Semineri Toplantı Tutanağı.docx
2022 Akademik Personel Oryantasyonu Toplantı Tutanağı.docx
2022 Ders ve Sınav Koordinatörleri Toplantısı Tutanağı.docx
2022 Eğitim Fakültesi Öğrencileri ile İç Paydaş Toplantısı Tutanağı.docx
2022 İdari Personel Oryantasyon Programı Toplantı Tutanağı.docx
2022 İdari Personel Toplantısı Tutanağı.docx
2022 Öğrenci Akademik Danışmanları Bilgilendirme Toplantısı Tutanağı.docx
2022 Öğrenci Temsilcileri ve Fakülte Yönetimi Toplantısı Tutanağı.docx
2022 Program Akreditasyonu Ziyaret Süreci Toplantısı Tutanağı.docx
2023 Akademik Personel Oryantasyon Toplantısı Tutanağı.docx
2023 Eğitim Fakültesi Kariyer ve Mezun İlişkileri Temsilcileri Koordinasyon Toplantısı Tutanağı.docx
2023 İdari Genel Kurul Toplantı Tutanağı.docx
2023 İdari Personel Toplantı Tutanağı.docx
2023 İdari Personel Toplantısı Tutanağı.docx
2023 Kariyer Merkezi Koordinasyon Toplantısı Tutanağı.docx
2023 Mezuniyet Töreni Organizasyon Toplantısı Tutanağı.docx
2023 Öğrenci Temsilcileri Toplantı Tutanağı.docx
2024 Öğrenci Akademik Danışmanları Toplantı Tutanağı.docx