Ölçme ve Değerlendirme

Ekler

Bologna AKTS-ECTS Eğitim Bilgi Sistemi İyileştirme Kılavuzu.pdf
ÇOMÜ Eğitim Kataloğu Bologna Bilgi Tanımlarına İlişkin Uygulama Esasları.pdf
ÇOMÜ Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu.pdf
Ders Bilgi Paketlerinde Değerlendirme.docx
Derslerde Kullanılabilecek Öğretim Yöntem ve Teknikleri.pdf
EĞİTİM FAKÜLTESİ SINAV KAĞIDI.doc
Ölçme ve Değerlendirme Örnekleri.pdf
Uygulama İlkeleri.pdf