Kurum SWOT Analizi

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ GZFT ANALİZİ

 

İç Çevre

Dış Çevre

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

Fırsatlar

Tehditler

*Akademik personelin bilimsel çalışmalara teşvik edilmesi

*Aktif öğrenci topluluklarının varlığı

*Kültürel ve sanatsal etkinliklerin desteklenmesi

*Yerleşkede spor salonu oluşu ve güçlü sportif altyapı

*Dış paydaşlarla güçlü iletişim ve işbirliği içerisinde olunması

*Akademik ve idari kadro için uygun çalışma ortamı

*Genç, dinamik ve uluslararası deneyimli akademik kadro

*Farklı ülkelerden fakültemize gelen öğrenci sayısındaki artış

*Diploma Eki Etiketine sahip olmamız

*Bilgi işlem alt yapısı, internet kaynakları, bilgisayar sayısı

*Kütüphane olanakları ve veri tabanlarının çeşitliliği

*Teknopark ve Ar-Ge faaliyetleri

*Ulusal ve uluslararası projelerin sayıca az olması

*Diğer eğitim fakülteleri, öğretim üyeleri ve araştırmacılar ile güçlü ilişkilerin kurulamaması

*İndeksli yayın sayısının sınırlı oluşu

*Disiplinler arası çalışmaların sınırlı oluşu

*Yerel Yönetim ve Sektörel Kuruluşlarla ilişkilerin beklenen düzeyin altında olması

*Fiziksel alanların ve kaynakların kısıtlı oluşu

*Kontenjanların sürekli artması sonucu derslik ihtiyacı

*Hızla artan öğrenci sayısı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının yüksek olması

*Öğretim elemanlarının ders yükünün fazla olması

*Akademik ve idari personel açığı

*Mezun olan öğrencilerimizin fakültemiz ile olan bağlarının güçlü olmaması

*Çanakkale ilinin tarihi, kültürel dokusu ve coğrafi konumu

*Bölgenin eğitim potansiyelinin (hem genç hem yetişkin nüfus açısından) olması

*Eğitim sektöründe kurumlar arası artan işbirliği ihtiyacı

*Bazı sektörlerin eğitim eleman ihtiyacı

*Özel sektörde de nitelikli öğretmenlere duyulan ihtiyaç

*Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve proje desteği

*Uluslararası üniversiteler ile artan işbirliği potansiyeli

*Bölgenin güvenli ve huzurlu yapısı

*Uluslararası akademisyen hareketliliğine elverişli sosyoekonomik bir kültür coğrafyasında bulunması

*Mali kaynakların kısıtlı kalması

*Yerleşkemize yakın devlet öğrenci yurdu eksikliği

*Kentsel altyapının yetersiz oluşu

*Hızlı değişen teknolojiye uyum sağlamada altyapı eksiklikleri

*Ulaşım zorlukları, deniz ve hava ulaşımının yetersizliği

*Sürekli arttırılan öğrenci kontenjanları

 

Not: Fakültemiz SWOT analizi, 21.09.2023 tarih ve E-68203582-199-2300225590 sayılı yazımıza istinaden iç ve dış paydaşlarımızın görüşleri doğrultusunda güncellenmiştir.

Ekler

21.09.2023 tarih ve E-68203582-199-2300225590 sayılı yazı.pdf
SWOT Analizi.docx
Yazı Eki (SWOT Analizi Değerlendirme Formu).docx