Formlar ve Dilekçeler

ÖĞRENCİ

Beslenme Yardımı Başvuru Formu  
ÇOMÜ Not Dönüşüm Tablosu   
Ders Ekleme Bırakma Başvurusu   
Muafiyet Dilekçe Örneği   
Pist Kapanış ve Salon Olimpik Deneme Seçme Yarışmaları Başvuru Formu   
Seçmeli Ders Değişiklik Formu (Tekrar edilen ders için)   
Sosyal Transkript Adımları   
Sosyal Transkript Yönergesi  
Tek Ders - Üç Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi   
Yatay Geçiş İlişik Kesme Formu

 

AKADEMİK PERSONEL

2547 SK 31. Maddesi ile Görevlendirme Teklif Formu  
39. madde Dilekçe Örneği 
Aday Bilgi Formu (Arş.Gör ve Öğr.Gör. için)
Aile Durum Bildirimi   
Akademik Veri Bilgi Formu   
Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu   
BES Bildirim Formu   
Bilimsel Araştırma Faaliyet Planı Başvuru Formu   
ÇOMÜ Not Dönüşüm Tablosu   
ÇOMÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri  
Ders Açma Teklif Formu   
Ders Görevlendirme Teklifi Örnek Tablo
Ders Telafi Formu  
Ders ve Not İntibak Formu  
Ders Yükü Bildirim Formu (28.02.2019) 
Eğitim Fakültesi Sınav Kağıdı   
Final Sınavları Öğrenci Sayısı Bildirimi   
Görevden Ayrılma Raporu   
Haftalık Ders Programı Şablonu   
İlişik Kesme Formu   
Jüri Üyeliği Bildirim Formu   
Kısmi Zamanlı Öğrenci Devam Çizelgesi   
Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantajı   
Mal Bildirim Formu   
Mezuniyet Danışman Teklifi   
Oda Kapıları İçin Haftalık Ders Programı Şablonu   
Pist Kapanış ve Salon Olimpik Deneme Seçme Yarışmaları Başvuru Formu   
Seçmeli Ders Verme Talep Formu   
Sınav Tutanağı   
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Proje Etkinlik Teklif Formu   
Tutanak Örneği
Yurtdışı Görevlendirme Sonuç Raporu

Ekler

Eğitim Fakültesi Sınav Uygulama Esasları.pdf