Personel İçin Formlar

Personel İçin Formlar

Ekler

2547 SK. 31. Maddesi ile Gorevlendirme Teklif Formu.docx
Aday Bilgi Formu (Arş.Gör.,Öğr.Gör.).doc
Aile Durum Bildirim Formu.doc
Aile Yardımı Bildirim Formu.doc
Akademik ve İdari Personel Bilgi Formu.xls
Akademik Veri Bilgi Formu.docx
Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu.docx
BES_Form-1.xlsx
Bilimsel Etkiniklere Katılım Talep Formu.doc
Ders Telafi Formu.doc
EK DERS FORMU ÖRNEK 28.02.2019.xls
Fakültemiz Bilimsel Araştırma Faaliyet Planı Başvuru Formu.docx
Final Sınavları Öğrenci Sayısı Bildirim Formu.docx
Mezuniyet Danışman Teklifi.docx
Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri 2020.pdf
Sınav Kağıdı.docx
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Proje Etkinlik Teklif Formu.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)