Öğrenciler İçin Formlar

Öğrenciler İçin Formlar

Ekler

ÇOMÜ Not Dönüşüm Tablosu.pdf
Ders Ekleme Çıkarma Başvurusu.docx
Ders Muafiyet Formu.xls
İlişik Kesme Formu.doc
Lisans İçin Ders Muafiyet Başvuru Dilekçesi.docx
Pedagojik Formasyon Programı İçin Ders Muafiyet Başvuru Dilekçesi.docx
Pedagojik Formasyon Programı İçin Ders Tekrar Dilekçesi.docx
Seçmeli Ders Değişiklik Formu (Tekrar Edilen Ders İçin).doc
Tek-Üç Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi .docx
Yatay Geçiş İlişik Kesme Formu.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)