İdari Personel Görev Tanımları

Adı Soyadı

Kadro Unvanı

Dahili No

İzinliyken Yerine

Bakan Personel

Alt Birimi

Alp ARSLAN

Fakülte Sekreteri V.

31806

Güner BAŞARAN

Fakülte Sekreterliği

Güner BAŞARAN

Şube Müdürü

31803

Alp ARSLAN

Destek Hizmetleri

Seval Bircan YILMAZ YILDIZ

(Stratejik Eğitim Koordinatörlüğü)

Öğretmen

 

--

Nesrin ÜNSAL

Vizeli İşçi

31800

Sema BİLĞİN

Dekan Sekreterliği

Hatice TALAY

Bilgisayar İşletmeni

31019

Mehmet AKÇAY

Öğrenci İşleri

Mehmet AKÇAY

4/D-VHKİ

31020

Aytül UZUNSOY

Aytül UZUNSOY

Memur

31064

Hatice TALAY

Hacer Sinem AVCI

Şef

31807

Alp ARSLAN

Yazı İşleri

Fahrettin ÇETİN

(Evrak Kayıt ve Arşiv Gör.)

Bilgisayar İşletmeni

31013

Ümit Serap ÖZCAN

Alp ARSLAN

Teknisyen

31806

H. Sinem AVCI

Personel İşleri

İbrahim COŞKUN

Şef

31016

Fatma ŞAHİN KARAKAYA

Mali İşler

Fatma ŞAHİN KARAKAYA

Şef

31014

İbrahim COŞKUN

Müslim KAÇMAZ

Tekniker

31015

İbrahim COŞKUN

Vesile EFE (BÖTE)

Teknisyen

31111

Nevin ALPASLAN

Bölüm ve

Anabilim Dalı

Sekreterlikleri

Nevin ALPASLAN

(Mat.ve Fen Bil. Eğt)

Bilgisayar İşletmeni

31105

Vesile EFE

Sema BİLĞİN

(Yabancı Diller Eğt.)

Bilgisayar İşletmeni

31207

İbrahim KURT

İbrahim KURT

(Temel Eğitim)

Bilgisayar İşletmeni

31169

İlker KISAOĞLU

Tülay TOKSÖZ

(Türkçe ve Sos. Bil. Eğt)

Bilgisayar İşletmeni

31202

Ebru USLAN

İlker KISAOĞLU

(Eğitim Bilimleri)

Vizeli İşçi

31119

İbrahim KURT

Ebru USLAN

(Güzel Sanatlar Eğitimi)

4/D-VHKİ

31181

Tülay TOKSÖZ

Ü. Serap ÖZCAN

(Özel Eğitim)

(Arşiv Sorumlusu)

Bilgisayar İşletmeni

31007

Fahrettin ÇETİN

İbrahim ÖZTÜRK

Öğretim Görevlisi

 

Hüseyin MESİR

Kütüphane

Hüseyin MESİR

Bilgisayar İşletmeni

 

--

Metin KISAOĞLU

Vizeli İşçi

31055

Fahrettin ÇETİN

Destek Hizmetleri

(Baskı Odası, Santral,

Kalorifer ve Bakım Onarım)

Esra KAYA

Bilgisayar İşletmeni

31999

Metin KISAOĞLU

Ayhan DEMİR

Bilgisayar İşletmeni

31061

-

Ramazan AKÇALI

Hizmetli

31058

Önder KABUL

Önder KABUL

Hizmetli

31058

Ramazan AKÇALI

Ekrem SEMİZ

4/D-Temizlik Görevlisi

 

 

 

Emel KÖSEOĞLU

4/D-Temizlik Görevlisi

 

 

 

Feride BEĞTAŞ

4/D-Temizlik Görevlisi

 

 

 

Gülben TEZ

4/D-Temizlik Görevlisi

 

 

 

Halil İbrahim CANDAN

4/D-Temizlik Görevlisi

 

 

 

Kader EROĞLU

4/D-Temizlik Görevlisi

 

 

 

Sermin ARICAN

4/D-Temizlik Görevlisi

 

 

 

Sibel ERDİL

4/D-Temizlik Görevlisi