İdari Personel Görev Tanımları
EĞİTİM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONELİ GÖREV TANIMLARI
Adı Soyadı Kadro Unvanı Dahili İzinliyken Yerine Bakan Personel Genel Görev Tanımı Birimi
Melda BAYKURT Fakülte Sekreteri   Güner BAŞARAN Fakülte Sekreterliğine bağlı personel ile Fakültenin İdari İşlerinin Yürütülmesi Fakülte Sekreterliği
Güner BAŞARAN Şube Müdürü 3501 Sinem AVCI Fakülte Destek Hizmetleri Birimi personelinin çalışmlarının koordinasyon ve denetimi, Fakülteye ait taşınmazların denetimi, kontrolü ve tespit edilen arızaların giderilmesi. Şube Müdürlüğü
Nesrin ÜNSAL Daimi İşçi 3529 Semra Ürper Dekanlığın tüm randevu, görüşme ve toplantıarının asiste edilmesi Dekan Sekreterliği
Sinem AVCI Şef 3505 Alp ARSLAN Dekanlık yazışmaları, kurullara ait gündem içeriklerinin ön kontrolü ile davet yazılarının hazırlanması, karar tutanaklarının yazılması, imza süreçlerinin takibi ve karar suretlerinin ilgili yerlere zamanında iletilmesi. Yazı İşleri              ve                           Personel İşleri               
Nevil EKİNCİ Bilg.İşletmeni 3518 Sinem AVCI Dekanlık genel yazışmaları, karar defterlerinin ve dosyalarının tasnifi, karaların dijital ortama aktarılması ve birim arşivine aktarılması
Ü.Serap ÖZCAN* Bilg.İşletmeni 3515 Fahrettin ÇETİN Arşiv kayıtlarının tutulması ve ayıklama imha süreçlerinin takibi ve arşiv raporlarının hazırlanması
Fahrettin ÇETİN Bilg.İşletmeni 3512 Ü.Serap ÖZCAN Evrak kayıt, kontrol ve dağıtımı. Sıfır Atık Çalışma Ekibi sorumlusu. Arşiv Görevlisi. KEP veri takip sorumlusu
Alp ARSLAN Teknisyen 3508 Sinem AVCI Dekanlık yazışmaları, disiplin yazışmaları, Bilgi edinme yazışmaları, ders ve sınav program görevlendirme ve yazışmaları, personel atama, görev uzatımı, ilişik kesme, görevlendirme, izinlenme iş ve işlemleri, P.Formasyon Programı yazışmaları
Hatice TALAY Bilg.İşletmeni 3694 Tülay TOKSÖZ Öğrencilerin Fakülteye ilk kayıtlarından ilişiklerinin kesildiği zamana kadarki süreçte tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, genel yazışmalar, öğrenci işleri arşivinin düzenlenmesi ve takibi                                                          (P.Formasyon kursiyer işlemleri-Mehmet AKÇaY) Öğrenci İşleri
Tülay TOKSÖZ Bilg.İşletmeni 3686 Mehmet AKÇAY
Mehmet AKÇAY Ver.Haz.Kont. 3685 Hatice TALAY
İbrahim COŞKUN Şef 3532 Semra Ürper SGK e-bildirge sistemi giriş çıkış işlemleri, maaş, yolluk, jüri ödemeleri. Mali İşler
Semra ÜRPER Memur 3525 Müslim KAÇMAZ Ekders ücret ödemeleri, 31.madde SGK işlemleri
Müslim KAÇMAZ Tekniker 3522 İbrahim COŞKUN Satınalma işlemleri, taşınır giriş çıkış işlemleri, taşınmaz takip program veri girişleri, periyodik bakım ve kontrol takipleri, klima sistemleri otomasyonu
Aslı TOR (Yab.Diller Eğt.) Bilg.İşletmeni 3523 Ebru USLAN Bölüm Başkanlıklarının evrak kayııt, yazışma, dağıtım, tebliğ ve duyuru süreçlerinin takibi, kurul raporlarının hazırlanması ve gerekli yazışmaların takibi, bölüm nezdindeki öğrenci ve personel başvuruları ve işlemlerinin gereği ve takibi Bölüm Sekreterliği
Ebru USLAN (Tür.ve Sos.Bil.Eğt.) Ver.Haz.Kont. 3502 Vesile FE
Ü.Serap ÖZCAN (Özel Eğitim) Bilg.İşletmeni 3513 Nevin Alpaslan 
İbrahim KURT (Temel Eğt.) Bilg.İşletmeni 3681 İlker KISAOĞLU
İlker KISAOĞLU (Eğitim Bilimleri) Daimi İşçi 3502 İbrahim KURT
Nevin ALPARSLAN (Mat.Fen.Bil) Bilg.İşletmeni 3519 Ü.Serap ÖZCAN
Vesile EFE (BÖTE-Güzel Sanatlar E) Teknisyen 3510 Nevin Alpaslan-Aslı Tor
Esra KAYA Bilg.İşletmeni 3781 Sevgi YAVAŞ DİNÇ Santral hizmetlerinin yürütülmesi Destek Hizmetleri
Ayhan DEMİR Şoför 3531 - Hizmet araçlarının kullanımı ve sorumluluğu
Metin KISAOĞLU Hizmetli 3509 Sevgi Yavaş DİNÇ Baskı ve fotokopi İşleri, duyuru panolarının takibi
Ramazan AKÇALI Hizmetli 3706 Önder KABUL Kalorifer hizmetleri, bina basit bakım onarım işleri
Önder KABUL Hizmetli 3706 Ramazan AKÇALI
Ekrem SEMİZ Temizlik Personeli 3501   Genel Temizlik İşleri
Emel KÖSEOĞLU Temizlik Personeli 3501  
Halil İbrahim CANDAN Temizlik Personeli 3501  
Sermin ARICAN Temizlik Personeli 3501  
Kader EROĞLU Temizlik Personeli 3501  
Gülben TEZ Temizlik Personeli 3501  
Sibel ERDİL Temizlik Personeli 3501  
Feride BEĞTAŞ ŞAHİN Temizlik Personeli 3501  
İbrahim ÖZTÜRK Öğr.Gör. 3709   Kütüphane Sorumlusu Kütüphane
Sema DEMİR Memur 3709   Banko İşlemleri

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)