İdari Personel Görev Tanımları
Adı Soyadı Kadro Unvanı Dahili İzinliyken Yerine Bakan Personel Genel Görev Tanımı Alt Birimi
Melda BAYKURT Fakülte Sekreteri 3503 Güner BAŞARAN Fakülte Sekreterliğine bağlı personel ile Fakültenin İdari İşlerinin Yürütülmesi Fakülte Sekreterliği
Güner BAŞARAN Şube Müdürü 3501 Müslim KAÇMAZ Destek hizmetleri koordinasyonu ile fakülteye ait taşınmazların denetim ve bakımları, asansörlerin işletilmesi, Tütün Ürünleri tüketenlere yönelik para cezası verme yetkilisi, Sivil Savunma iş ve işlemleri Destek Hizmetleri
Nesrin ÜNSAL Daimi İşçi 3529 Semra Ürper Dekanlığın tüm randevu, görüşme ve toplantıarının asiste edilmesi, personel iletişim bilgilerin güncel tutulması, birim kurumsal elektronik posta adresnin koordine edilmesi Dekan Sekreterliği
Sinem AVCI Şef 3505 Alp ARSLAN Kurullara ait gündem içeriklerinin ön kontrolü ile davet yazılarının hazırlanması, karar tutanaklarının yazılması, imza süreçlerinin takibi ve karar suretlerinin hazırlanarak gereği ve bilgi için ilgili yerlere yazışmalarının hazırlanması Yazı İşleri                     Personel İşleri
Nevil EKİNCİ Bilg.İşletmeni 3518 Sinem AVCI
Ü.Serap ÖZCAN Bilg.İşletmeni 3515 Fahrettin ÇETİN Arşiv kayıtlarının tutulması ve ayıklama imha süreçlerinin takibi ve arşiv raporlarının hazırlanması
Fahrettin ÇETİN Bilg.İşletmeni 3512 Ü.Serap ÖZCAN Evrak kayıt, kontrol ve dağıtımı süreçleri, atık yönetim süreçleri, arşiv görevlisi, KAYSİS Birim Sorumlusu, KEP Birim Sorumlusu
Alp ARSLAN Teknisyen 3508 Sinem AVCI Dekanlık Genel Yazışmaları, Disiplin yazışmaları, Personel atama, görev uzatımı, ilişik kesme, görevlendirme, izinlenme iş ve işlemleri, Formasyon programı takvimi, öğrenci kabulü, uygulama ve ödeme süreçlerine hazırlanması
Hatice TALAY Bilg.İşletmeni 3694 Tülay TOKSÖZ Öğrencilerin Fakülteye ilk kayıtlarından ilişiklerinin kesildiği zamana kadarki süreçte tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, Öğrenci İşleri
Tülay TOKSÖZ Bilg.İşletmeni 3686 Mehmet AKÇAY Öğrencilerin Fakülteye ilk kayıtlarından ilişiklerinin kesildiği zamana kadarki süreçte tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi,
Mehmet AKÇAY Ver.Haz.Kont. 3685 Hatice TALAY Öğrencilerin Fakülteye ilk kayıtlarından ilişiklerinin kesildiği zamana kadarki süreçte tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, P.Formasyon kursiyer işleri
İbrahim COŞKUN Şef 3532 Semra Ürper SGK e-bildirge sistemi giriş çıkış işlemleri, maaş, yolluk, jüri ödemeleri, İÖ ücretlerinin tahakkuk işlemleri, uygulama ücretlerinin ödenmesi Mali İşler
Semra ÜRPER Memur 3525 İbrahim Coşkun Ekders ücret ödemeleri, Döner Sermaye İşlemleri
Müslim KAÇMAZ Tekniker 3522 Semra Ürper Satınalma işlemleri, Taşınır giriş çıkış işlemleri, taşınmaz takip program veri girişleri, periyodik bakım ve kontrol takipleri, depo envanter takibi. Döner Sermaye taşınır işlemleri
Vesile EFE (BÖTE-Güzel Sanatlar E.) Teknisyen 3510 N. ALPARSLAN-A.TOR Bölüm Başkanlıklarının evrak kayıt, yazışma, dağıtım, tebliğ ve duyuru süreçlerinin takibi, kurul raporlarının hazırlanması ve gerekli yazışmaların takibi, bölüm nezdindeki öğrenci ve personel başvuruları ve işlemlerinin takibi   , Birim Faaliyet Raporu Hazırlama süreçlerine yönelik veri  hazırlanması Bölüm Sekreterliği
Nevin ALPARSLAN (Mat.ve Fen Bil.Eğt) Bilg.İşletmeni 3519 Ü.Serap ÖZCAN
Aslı TOR (Yab.Diller Eğt.) Bilg.İşletmeni 3523 Ebru USLAN
Ebru USLAN (Türkçe ve Sos.Bil.Eğt) Ver.Haz.Kont. 3502 Vesile EFE
İbrahim KURT (Temel Eğt.) Bilg.İşletmeni 3681 İlker KISAOĞLU
İlker KISAOĞLU (Eğitim Bilimleri) Daimi İşçi 3504 İbrahim KURT
Ü.Serap ÖZCAN (Özel Eğitim) Bilg.İşletmeni 3515 Nevin ALPARSLAN
Sema DEMİR Bilg.İşletmeni     Eski mezun kartekslerinin elektronik ortama aktarımı Destek Hizmetleri

 

Esra KAYA Bilg.İşletmeni 3781 Metin KISAOĞLU Santral Hizmetlerinin yürütülmesi, personel dahili iletişim numaralarının güncel tutulması ve ilgili rehberlere işlenmesi
Metin KISAOĞLU Ver.Haz.Kont. 3509 Fahrettin ÇETİN Baskı Makinelerinin kullanımı, bakımı, Evrak dağıtım, İlan panolarının düzenlenmesi ve güncel tutulması
Ramazan AKÇALI Hizmetli 3763 Önder KABUL Kalorifer Hizmetleri, Küçük Bakım onarım işleri
Önder KABUL Hizmetli 3763 Ramazan AKÇALI Bakım onarım tamirat işleri
İbrahim ÖZTÜRK Öğr.Görevlisi 3709 Hüseyin MESİR Kütüphane Hizmetleri Kütüphane
Hüseyin MESİR Bilg.İşletmeni 3709 İbrahim ÖZTÜRK Kütüphane Hizmetleri

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)