Fakültemiz Hakkında

Çanakkale'de 1955-56 eğitim-öğretim yılında 3 yıllık eğitim vermek üzere "Çanakkale İlköğretmen Okulu" olarak açılmıştır. 1974-1975 eğitim öğretim yılında 2 yıllık "Çanakkale Eğitim Enstitüsü" haline getirilmiştir. 1982 yılında Trakya Üniversitesi'ne bağlanmış ve ismi "Eğitim Yüksekokulu" olarak değiştirilmiştir. 1989-1990 eğitim öğretim yılına kadar 2 yıllık önlisans eğitimi veren okul, aynı yıl "Çanakkale Eğitim Yüksekokulu" adıyla 4 yıllık eğitime başlamıştır. 1991-1992 eğitim öğretim yılında Trakya Üniversitesi'ne bağlı "Çanakkale Eğitim Fakültesi" ne dönüştürülmüştür. Son olarak, 1992-93 eğitim öğretim yılında 3837 Sayılı Kanunla yeni kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne bağlanarak "Eğitim Fakültesi" adıyla eğitim öğretime devam etmektedir.

Eğitim Fakültesi, 8 bölümde 15 birinci öğretim lisans programıyla ülkemizin öğretmen ve bilim insanı ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. Fakülte, eğitim-öğretim faaliyetlerini, Üniversite'nin başka fakültelerinden ders vermek için gelen öğretim elemanları dışında, Fakültemizde görev yapmakta olan 177 öğretim elemanıyla sürdürmektedir. Bu öğretim elemanlarının 39’u profesör, 56’sı doçent, 34’ü doktor öğretim üyesi, 28'i öğretim görevlisi ve 20'si araştırma görevlisidir. Fakültemiz 2023-2024 eğitim-öğretim yılı itibariyle  3167 lisans öğrencisine sahiptir. İdari personel olarak toplam 35 çalışanın görev aldığı Fakültede, genel ve bireysel çalışmalar için kullanılan müzik odaları, seminer odaları, güzel sanatlara yönelik atölyeler, bilgisayar laboratuvarları, kütüphane, konferans salonu, spor salonu, yemekhane, kantin ve kırtasiye bulunmaktadır.

Bunlara ek olarak, Fakülte'nin bulunduğu yerleşkede, Devlet Konservatuvarı, Uzaktan Eğitim Merkezi, ÖSYM Başvuru Merkezi, AÖF İl Koordinatörlüğü de E Blokta faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eğitim Fakültesi, ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim anlaşmalarına imza atarak gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası çaptaki eğitim-öğretim ortaklıklarıyla hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilere yeni ufuklar ve imkanlar açmaya çalışmaktadır. Uluslararası değişim programı Erasmus'un ve ulusal değişim programı Farabi'nin dışında Eğitim Fakültesi, Belarus ve Japonya'daki değişik üniversitelerle işbirliği anlaşmaları imzalayarak ''Dünya Fakültesi'' olma hedefine biraz daha yaklaşmıştır.
 

(Not:Sayısal veriler 2024 yılına aittir)