Proje ve Araştırma Destek Birimi

Proje ve Araştırma Destek Birimi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra nitelikli eğitim araştırmalarının geliştirilmesine önem vermektedir. Eğitimde nitelikli ve büyük ölçekli araştırma yapmak, eğitim sistemimizde var olan problemlerin bilimsel yöntemlerle tespit edilmesi, bu problemlere çözüm önerilerinin getirilmesi, hem ulusal hem uluslararası düzeyde ortak projeler üretilmesini gerektirmektedir. Güncel eğitim sorunlarının çözümü ancak eğitim alanında bilimsel araştırmalar yapan ve elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası düzeyde duyurabilen eğitim araştırmacılarının çalışmaları ile mümkün olacaktır.
Proje ve Araştırma Destek Birimi (PADB), Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından proje faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi, bunun için gereksinim duyulan bilgi akışının sağlanması amacı ile kurulmuştur. PADB'nin misyonu aşağıda yer almaktadır:

Misyon

 

  • Öğretim elemanlarını proje yazma konusunda teşvik etmek
  • Proje yazma konusunda birimlerde seminerler ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek
  • Eğitim Fakültesi bölümleri arasında proje geliştirme amaçlı faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak
  • Öğretim elemanlarının çalışma alanları ve ilgileri doğrultusunda Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilen projelere ilişkin veritabanları oluşturmak
  • Ulusal ve uluslararası araştırma-geliştirme projeleri destek kaynaklarını izlemek ve tanıtmak
  • Ulusal ve uluslararası düzeydeki eğitim projelerini hem nicelik hem nitelik olarak geliştirmek
  • Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik "faaliyet raporları" hazırlamak


Fakülte KoordinatörüProje ve Araştırma Destek Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Koordinatörleri

 

 

 

Bölümü Anabilim Dalı Adı Soyadı E-posta Adresi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Doç.Dr. Alaattin CANBAY
Öğr.Gör. Zafer TURAL
acanbaygmail.com
zturalcomu.edu.tr
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Tarih Eğitimi    
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZDEMİR mozdemircomu.edu.tr
İlköğretim Bölümü Bölüm Yrd. Doç. Dr. Betül TİMUR betultmrgmail.com
İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Betül TİMUR betultmrgmail.com
İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Doç. Dr. Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN csahincomu.edu.tr
İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Ahmet ESENKAYA aesenkayacomu.edu.tr
İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Öğr. Gör. Şerife AKBÖĞÜR akbuyur35gmail.com
İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi    
Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi    
Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Prof.Dr. Dinçay KÖKSAL
Doç.Dr. Aysun YAVUZ
dkoksalyahoo.com
yavuzaysunhotmail.com
Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Yrd. Doç. Dr. Gürkan ERGEN ergencomu.edu.tr
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölüm Yrd. Doç. Dr. Fatih DOĞAN Fatihdogan_trhotmail.com

 

 

 

 

 

 

Ekler

bilim-insani-destekleme-daire-baskanligi-bideb.pdf
arastirma-destek-programlari-baskanligi-ardeb.pdf
uluslararasi-isbirligi-daire-baskanligi.pdf
proje-hazirlarken-dikkat-edilecek-noktalar.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)