Komisyonlar

Bilimsel Araştırmaları Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Salim RAZI (Başkan)

Prof. Dr. Begüm ÖZ (Üye)

Doç. Dr. Yahya Han ERBAŞ (Üye)

Doç. Dr. Seda ÇAVUŞ GÜNGÖREN (Üye)

Doç. Dr. Nur AKCANCA (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Nergis RAMO AKGÜN (Yedek Üye)

Arş. Gör. Dr. Erdal ÖZTURA (Yedek üye)

Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü Doç. Dr. Gamze ÇELİK

Pedagojik Formasyon Birimi Sekreteryası

Doç. Dr. Adil ÇORUK (Ders ve Sınav Programları Koordinatörü)

Doç. Dr. Kürşat CESUR (Öğretmenlik Uygulaması Formasyon Birimi Uygulama Koordinatörü)

Prof. Dr. Salim RAZI (Formasyon Birimi İdari İşler, Öğrenci İşleri ve Destek Hizmetleri Koordinatörü)

Fakülte Çift Anadal – Yandal Komisyonu

Doç. Dr. Adil ÇORUK (Başkan)

Prof. Dr. Hülya GÜVENÇ ERSİN

Doç. Dr. Seda ÇAVUŞ GÜNGÖREN

Doç. Dr. Hulusi GEÇGEL

Fakülte Sekreter V. Alp ARSLAN

Fakülte Yayın Komisyonu Alt Kurulu

Doç. Dr. Adil ÇORUK (Başkan)

Prof. Dr. Hülya GÜVENÇ (Üye)

Prof. Dr. Gürkan ERGEN (Üye)

Doç. Dr. Serdar ARCAGÖK (Yedek Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Melek KALIN SALI (Yedek Üye)

Akademik Özgeçmiş Sistemi Takibi Fakülte Sorumlusu

Doç. Dr. Serdar ARCAGÖK

Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Melek KALIN SALI

Eğitim Fakültesi Birim Kalite Güvence Komisyonu

Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ (Dekan-Başkan)

Prof. Dr. Salim RAZI (Dekan Yardımcısı-Üye)

Alp ARSLAN (Fakülte Sekreter V.-Üye)

Doç. Dr. Nur AKCANCA (Üye)

Doç. Dr. Tolga ÖZŞEN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Leyla AYVERDİ (Üye)

Arş. Gör. Hüseyin ULUS (Üye)

İlayda AYDIN (Öğrenci-Üye)

Prof. Dr. Begüm ÖZ (Güzel San.Eğt.-Üye)

Prof. Dr. Nursel TOPKAYA (Eğt.Bilimleri-Üye)

Doç. Dr. Berfu KIZILASLAN TUNÇER (Tem.Eğ.-Üye)

Arş. Gör. Lale Gökçe GENÇ (Yab. Di. Eğit.- Üye)

Doç. Dr. Oya ERENOĞLU (Tür.ve Sos.Bil.Eğt-Üye)

Doç. Dr. Tamer YILDIRIM (Mat.Fen.Bil.Eğit.-Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Sinan KALKAN (Özel Eğt.-Üye)

Öğr. Gör. Dr. Göksel BORAN (BÖTE)

İç Kontrol Komisyonu

Prof. Dr. Salim RAZI (Başkan)

Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN

Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL

Prof. Dr. Muzaffer ÖZDEMİR

Prof. Dr. Okan YAŞAR

Prof. Dr. Remzi KINCAL

Doç. Dr. Barış USLU

Doç. Dr. Fatih BALCI

Doç. Dr. Fatih DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Sinan KALKAN

Arş. Gör. Ilgım ÖZERGÜN

Arş. Gör. Dr. Samet DOYKUN

Fakülte Sekreter V. Alp ARSLAN

Atama Kriter Denetleme Komisyonu (Dr.Öğr.Üyeleri için)

Doç. Dr. Mehtap ÖZDEN (Başkan)

Doç. Dr. Durmuş ÖZBAŞI (Üye)

Doç. Dr. Hanife ESEN AYGÜN (Üye)

Doç. Dr. Nagihan İMER ÇETİN (Yedek Üye)

Doç. Dr. Özden ŞAHİN İZMİRLİ (Yedek Üye)

Öğrenci Akademik Danışmanlığı Komisyonu

Doç. Dr. Adil ÇORUK (Başkan)

Doç. Dr. Kürşat CESUR (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Şefika Melike ÇAĞATAY (Üye)

Ölçme ve Değerlendirme Kurulu

Doç. Dr. Serdar ARCAGÖK (Başkan)

Doç. Dr. Sakıp KAHRAMAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Enes YAŞAR (Üye)

AB Eğitim Programları ve Dış İlişkiler Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ

Erasmus ve Mevlana Birim Koordinatörü

Doç. Dr. Nur AKCANCA

Farabi Birim Koordinatörü

Doç. Dr. Derya GİRGİN

Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Enes YAŞAR

MEB Hayat Boyu Öğrenme Ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Şefika Melike ÇAĞATAY

ECST Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Tolga ÖZŞEN

Fakülte Öğretmenlik Uygulamaları Koordinatörü

Arş. Gör. Dr. Samet DOYKUN

Ders ve Sınav Programları Koordinatörü

Doç. Dr. Adil ÇORUK

Stratejik Planlama ve Akreditasyon Koordinatörü

Prof. Dr. İlknur MAYA

Engelsiz Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Sinan KALKAN

Sosyal Medya Sorumlusu

Öğr. Gör. Ercan ÇAĞLAR

ÇOMÜ Eğitim Komisyonu Fakülte Temsilcisi

Doç. Dr. Adil ÇORUK

ÇOMÜ Senatosu Fakülte Temsilcisi

Prof. Dr. İlknur MAYA

Fakülte Veri Tabanı Sorumlusu

Doç. Dr. Barış USLU

Fakülte Akıllı Tahtalar Sorumlusu

Öğr. Gör. Dr. Göksel BORAN

Kültür Sanat Etkinlikleri Koordinatörü

Öğr. Gör. Tamer BEKTAŞ

Sosyal Etkinlikler Koordinatörü

Öğr. Gör. Arzu BAYINDIR

Genel Kültür Seçmeli Dersler Koordinatörü

Doç. Dr. Serdar ARCAGÖK

Fakülte Spor Kurulu

Doç. Dr. Kürşat CESUR (Başkan)

Öğr. Gör. Ramazan ÖZDEMİR

Arş. Gör. Dr. Erdal ÖZTURA

Yayın, Proje, Patent vb. akademik çıktıların nitelik ve niceliğinin arttırılması çalışmaları birim temsilcisi

Doç. Dr. Derya GİRGİN

Eğitim Fakültesi Risk Koordinatörü Prof. Dr. Salim RAZI
Eğitim Fakültesi Risk Yönetim Ekibi 1- Doç. Dr. Gamze ÇELİK
2- Dr. Öğr. Üyesi Halime ÖZTÜRK ÇALIKOĞLU
3- Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ABALI ÖZTÜRK
Eğitim Fakültesi Alt Birim Risk Koordinatörleri 1- Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
(Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı)
2- Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL
(Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı )
3- Prof. Dr. Muzaffer ÖZDEMİR
(Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı)
4- Prof. Dr. Okan YAŞAR
(Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı)
5- Prof. Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN
(Temel Eğitim Bölüm Başkanı)
6- Prof. Dr. Begüm ÖZ
(Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı)
7- Prof. Dr. Alptürk AKÇÖLTEKİN
(Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı)
8- Dr. Öğr. Üyesi Sinan KALKAN
(Özel Eğitim Bölümü)
Fakülte Sekreterliğine Bağlı Alt Birim Risk Koordinatörleri Alp ARSLAN