Komisyonlar

Bilimsel Araştırmaları Değerlendirme Kurulu

Doç. Dr. Salim RAZI (Başkan)

Doç. Dr. Durmuş ÖZBAŞI (Üye)

Doç. Dr. Oya ERENOĞLU (Üye)

Doç. Dr. Seda ÇAVUŞ GÜNGÖREN (Üye)

Doç. Dr. Serdar ARCAGÖK (Üye)

Prof. Dr. Begüm AYTEMUR (Yedek Üye)

Doç. Dr. Serkan İZMİRLİ (Yedek Üye)

Pedagojik Formasyon Birimi Sekreteryası

Doç. Dr. Adil ÇORUK (Ders ve Sınav Programları Koordinatörü)

Doç. Dr. Kürşat CESUR (Öğretmenlik Uygulaması Formasyon Birimi Uygulama Koordinatörü)

Doç. Dr. Salim RAZI (Formasyon Birimi İdari İşler, Öğrenci İşleri ve Destek Hizmetleri Koordinatörü)

Fakülte Yayın Komisyonu Alt Kurulu

Doç. Dr. Adil ÇORUK (Başkan)

Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL (Üye)

Prof. Dr. Okan YAŞAR (Üye)

Prof. Dr. Ece TOPKAYA (Yedek Üye)

Doç. Dr. Salim RAZI (Yedek Üye)

Akademik Özgeçmiş Sistemi Takibi Fakülte Sorumlusu

Doç. Dr. Serdar ARCAGÖK

Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Melek KÜLCÜ

Kalite Güvencesi Alt Komisyonu

Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ (Başkan)

Doç. Dr. Salim RAZI

Doç. Dr. Adil ÇORUK

Doç. Dr. Durmuş ÖZBAŞI

Doç. Dr. Barış USLU

Doç. Dr. Tolga ÖZŞEN

Arş. Gör. Hüseyin ULUS

Fakülte Sekreteri Melda BAYKURT

Öğrenci Sema Nur HADİOĞLU

Öğrenci Beyza Hamdiye GÜNER

İç Kontrol Komisyonu

Doç. Dr. Salim RAZI (Başkan)

Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN

Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL

Prof. Dr. Mehmet Ali SALAHLI

Prof. Dr. Okan YAŞAR

Prof. Dr. Remzi KINCAL

Doç. Dr. Barış USLU

Doç. Dr. Fatih BALCI

Doç. Dr. Fatih DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Sinan KALKAN

Arş. Gör. Ilgım ÖZERGÜN

Arş. Gör. Dr. Samet DOYKUN

Fakülte Sekreteri Melda BAYKURT

Birim Risk Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Salim RAZI (Başkan)

Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL

Prof. Dr. Remzi Y.KINCAL

Prof. Dr. Mehmet Ali SALAHLI

Prof. Dr. Okan YAŞAR

Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN

Doç. Dr. Fatih BALCI

Doç. Dr. Fatih DOĞAN

Doç. Dr. Barış USLU

Doç. Dr. Tolga ÖZŞEN

Doç. Dr. Derya GİRGİN

Doç. Dr. Mustafa DİNÇ

Dr. Öğr. Üyesi Sinan KALKAN

Atama Kriter Denetleme Komisyonu (Dr. Öğr. Üyeleri için)

Doç. Dr. Gürkan ERGEN (Başkan)

Doç. Dr. Serkan İZMİRLİ (Üye)

Doç. Dr. Kürşat CESUR (Üye)

Doç. Dr. Mesut TABUK (Yedek Üye)

Doç. Dr. Şerife Gonca ZEREN (Yedek Üye)

Öğrenci Akademik Danışmanlığı Komisyonu

Doç. Dr. Adil ÇORUK (Başkan)

Doç. Dr. Kürşat CESUR (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Şefika Melike ÇAĞATAY (Üye)

AB Eğitim Programları ve Dış İlişkiler Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ

Erasmus ve Mevlana Birim Koordinatörü

Doç. Dr. Nur AKCANCA

Farabi Birim Koordinatörü

Doç. Dr. Derya GİRGİN

Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Enes YAŞAR

MEB Hayat Boyu Öğrenme Ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Şefika Melike ÇAĞATAY

ECST Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Ece TOPKAYA

Fakülte Öğretmenlik Uygulamaları Koordinatörü

Doç. Dr. Kürşat CESUR

Ders ve Sınav Programları Koordinatörü

Doç. Dr. Adil ÇORUK

Stratejik Planlama ve Akreditasyon Koordinatörü

Prof. Dr. İlknur MAYA

Engelsiz Öğrenci Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Sinan KALKAN

Basın, Halkla İlişkiler Sorumlusu

Doç. Dr. Yusuf Mete ELKIRAN

Sosyal Medya Sorumlusu

Öğr. Gör. Ercan ÇAĞLAR

Fakülte Web Sayfası Sorumlusu

Doç. Dr. Yusuf Mete ELKIRAN

ÇOMÜ Eğitim Komisyonu Fakülte Temsilcisi

Doç. Dr. Adil ÇORUK

ÇOMÜ Senatosu Fakülte Temsilcisi

Prof. Dr. İlknur MAYA

Fakülte Veri Tabanı Sorumlusu

Doç. Dr. Barış USLU

Fakülte Akıllı Tahtalar Sorumlusu

Öğr. Gör. Göksel BORAN

Teknik Servis Sorumlusu

Doç. Dr. Yusuf Mete ELKIRAN

Kültür Sanat Etkinlikleri Koordinatörü

Öğr. Gör. Tamer BEKTAŞ

Sosyal Etkinlikler Koordinatörü

Öğr. Gör. Arzu BAYINDIR

Genel Kültür Seçmeli Dersler Koordinatörü

Doç. Dr.  Serdar ARCAGÖK

Spor Salonu Koordinatörü

Öğr. Gör. Ramazan ÖZDEMİR

Fakülte Takım Spor Takımı Sorumluları

Arş. Gör. Dr. Tülay Dargut GÜLER

(Kadın Basketbol)

Doç. Dr. Kürşat CESUR (Futbol)

Doç. Dr. Tugay TUTKUN (Masa Tenisi)

Yayın, Proje, Patent vb. akademik çıktıların nitelik ve niceliğinin arttırılması çalışmaları birim temsilcisi

Doç. Dr. Derya GİRGİN

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)