Fakülte Okul İşbirliği

Fakültemiz programlarında yürütülen Öğretmenlik Uygulaması dersi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 01 Mart 2021 - 04 Haziran 2021 tarihleri arasında 12 hafta üzerinden yürütülecektir. Teorik kısmı ise 14 hafta üzerinden Microsoft Teams üzerinden yürütülecektir. 

Öğretim elemanlarımızın öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında danışmanlığını yürüttüğü öğrencilerin eşleştirildiği okullardaki sorumlu okul idarecileri ve uygulama öğretmenleri ile iletişim kurması ve süreci takip etmesi gerekmektedir. 

Öğretmenlik uygulaması dersinin teorik kısmı çerçevesinde öneri olarak hazırlanan ekteki taslak çalışma planlarından da yararlanılabilir. 

Okul deneyimi dersinde de öğrenciler yine eşleştirildikleri okullarda kendileriyle eşleştirilecek öğretmenler aracılığıyla okul deneyimini gerçekleştireceklerdir. Bu ders kapsamında ise öğrenciler öğretmenlik mesleğine ilişkin gözlem yaparak, uygulama çalışmalarına hazırlık yapacaklardır. Öğretmenlik uygulamasında olduğu gibi bu ders kapsamında da danışmanlığını yürüttüğünüz öğrencilerin eşleştirildiği okullardaki sorumlu okul idarecileri ile iletişime geçilerek öğrencilerin eşleştirileceği öğretmenlerin belirlenmesi ve öğretmen ile iletişim kurulması gerekmektedir. 


Öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi derslerine ilişkin öneri olarak hazırlanan ekteki taslak çalışma planlarından yararlanılabilir. 
 

Ekler

Öğretmenlik Uygulaması Dersi Haftalık Çalışma Planı Örneği-Bahar.docx
Okul Deneyimi Dersi Taslak Çalışma Planı.docx