Bilim ve Toplum Çalışmaları Birimi

Birimin amaçları;
2008 döneminde yapılmış olan Bilim Şenliği gibi gençlerin ürettiklerini topluma bilimsel bir bakış açısıyla sunmak.

İlk ve orta öğretim kurumları ile birlikte bilimsel çalışmalar düzenleyerek üniversite-toplum etkileşimini sağlamak.

Çeşitli meslek gruplarıyla internet ortamında diyalog kurarak günlük yaşamlarında sıkça karşılaştıkları sorunları üniversitemizde ilgili alanda çalışan bilim insanlarına ileterek, onlardan çözüm önerileri almak, gerekirse bu konuda projeler hazırlamak

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)