Prof. Dr. Yusuf Avcı Türkistan'da Yeniden Ceditçilik Konferansına Davetli Konuşmacı Olmuştur.

.

"Aydınlanmış atalarımızın mirası olan Cedid hareketinin tarihini derinlemesine incelememiz gerekiyor... Bunu ne kadar aktif bir şekilde teşvik edersek, halkımız, özellikle de gençler bugün sahip olduğumuz barışçıl ve özgür yaşamı o kadar takdir edeceklerdir"

Shavkat Mirziyoyev
Özbekistan Cumhurbaşkanı

Türk Devletleri Teşkilatı ve Özbekistan Cumhurbaşkanlığı himayesinde Özbekistan'nın başkenti Taşkent'te Turan Kütüphanesinde Uluslararası "Cedidlerin Eğitim Faaliyetleri: Fikirleri, Hedefleri, Görevleri ve Türkistan'ın Gelişimine Katkıları Konferansı"na Üniversitemizden Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Dünyası Değerlerini Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf AVCI özel olarak davet edilmiştir. 5-7 Mart 2023 tarihlerinde düzenlenen konferansta Prof. Dr. Yusuf AVCI, "Çeditçi Fıtrat’ın Dil Anlayışı ve Dil Ekollerindeki Yeri" adlı sunumuyla bilimsel yaklaşımla incelenmeyen Sarf ve Nahiv’i, Dönüşümlü Üretken Dil Bilimi Akımının ilk eserleri olarak saymak gerektiğini belirtmiştir. 

Bu konferansın pek çok yararının yanında Gaspıralı İsmail Beyin söylediği "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" sözünün dil basamağının uygulanarak dil birliğinin sağlandığı görülmüş ve Türk tarihine not düşülmüştür. Çünkü yaklaşık yüz yıldır bu tür toplantılarda ana dilin dışında başka dillerde de sunum yapılıyorken bu konferansta ise her konuşmacı kendi lehçesinde Türk dilinde sunum yapmış ve katılımcıların tamamı paylaşımları eksiksiz anlamıştır. Bundan sonraki toplantılarda da alfabe birliği ve dil birliği anlayışının sürdürülmesi ile bu tür toplantı ve sosyal etkinliklerin daha sık yapılması kararları alınmıştır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)