Eğitim Fakültesi Kalite Güvence Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Fakültemiz Kalite Güvence Komisyonu 2023 yılının 2. Toplantısını 26.05.2023 tarihinde Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Salim Razı başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda Fakültemiz 2022 İç Değerlendirme Raporu değerlendirmesi yapılarak, 2022 Program Öz Değerlendirme Raporlarının değerlendirmeleri yapıldı. Üniversitemiz Kalite Güvence Ofisinin yazışmaları gözden geçirilerek gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları görüşülerek, bölüm başkanlıklarımızdan gelecek çalışma ve kanıtlarında değerlendirilmesine karar verildi. PUKÖ döngülerinin incelenmesi ve güncellenmesine ilişkin tespit ve görüşmeler ile çalışma planı  yapılarak toplantı sonlandırıldı.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)