15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

https://icits2022.comu.edu.tr/ 15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu'nun (ICITS2022) 07-09 Eylül 2022 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini duyurmaktan mutluluk duyarız.

Sizlerin her birinizi kahramanlık tarihimizin yazıldığı ve benzersiz doğa güzelliklerine sahip Çanakkale’mizde ağırlamak isterdik. Maalesef, Sempozyuma hazırlık süreci COVID-19 salgınının, dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik çalkantıların gölgesinde devam etmektedir. Bu bağlamda mevcut koşulları göz önünde bulundurarak Sempozyumun çevrimiçi ve sınırlı sayıda katılımcı ile yüz yüze olarak yapılmasına karar verdik. Sempozyumun amacı bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirmekle alana yön veren değişimleri, sorunları tartışmak, bilgi ve deneyimleri paylaşmaktır. Teknolojinin hızlı değişimi eğitim ve öğretim sürecinde de değişimlere yol açmaktadır. Geleneksel eğitimle yanı sıra çevrimiçi eğitimin hızlı yayılması, sanal ve arttırılmış gerçekliğe dayalı ders materyallerinin yaygın kullanımı, öteki evrenler (metaverse) uygulamalarının hayatımıza girmesi ve 21 yüzyıl becerilerinde bilginin ağırlık kazanması eğitim-öğretim sistemine bakış açısının da değişmesini gerektirmektedir. Bu değişim; eğitim-öğretim sisteminin planlanmasında, öğretim materyallerinin ve ders ortamının tasarımında, öğrencilerin akademik performanslarının değerlendirilmesinde ve teknolojinin eğitimle bütünleşmesinde köklü değişimleri beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda bu seneki sempozyumun ana konusu “Sanal Evren ve Gerçeklik Sarmalında Eğitim” olarak belirlenmiştir. İlki 2007 yılında Çanakkale’mizde yapılan BÖTE sempozyumunun ayağı uğurlu gelmiştir. O yıldan bu yana BÖTE sempozyumları eğitim dünyamıza çok değerli bilimsel katkılar sunmuştur. Umarız, Çanakkale’de düzenleyeceğimiz bu seneki sempozyum da bu anlamda istisna olmayacaktır.

Sempozyuma katkılarınızı bekler ve saygılarımızı sunarız

Düzenleme Kurulu adına,
Prof. Dr. Mehmet Ali SALAHLI