Fakültemiz Lisans ve Formasyon Programlarında Okutulan “Öğretmenlik Uygulaması II” Dersi Not Girişleri

Fakültemiz lisans ve formasyon programlarında okutulan “Öğretmenlik Uygulaması II” dersi ile ilgili değerlendirmeler http://uod.meb.gov.tr adresinde akademisyenlere açılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında öğretmenlik uygulamasına katılan uygulama öğrencileri değerlendirme işlemleri uygulama öğretim üyesi tarafından 06/02/2023 00:00:00 - 14/06/2023 23:59:00 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Değerlendirmelerin e-devlet şifresi ile “http://uod.meb.gov.tr” adresi üzerinden yapılması istenmektedir. 

Akademisyenlerden her bir öğrenci için öncelikle günlük değerlendirme yapmaları, sonrasında genel değerlendirme yapmaları istenmektedir. Son olarak öğretmenler de genel değerlendirmeleri yaparak süreç tamamlanacaktır. Sürecin aksamaması için uygulama öğretmenleri ile iletişim kurularak değerlendirmelerin ve not girişlerinin 12.06.2023 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. 

GENEL DEĞERLENDİRME işlemi gerçekleştirilen uygulama öğrencisinin GÜNLÜK DEĞERLENDİRME işlemleri GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ!

Ayrıca öğretim elemanlarının UBYS üzerinden ve formasyon sistemi üzerinden de not girişlerini tamamlaması gerekmektedir.