Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin Ek Sınavları Hk.

.

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLERİN EK SINAVLARI

Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın 01.10.2021 tarih ve 73154 sayılı yazısı ile 21.10.2021 tarih ve 78160 sayılı yazıları gereğince 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendinde “Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir…" hükmü çerçevesinde azami süresini dolduranlardan, başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil ilişiği kesilecek önlisans ve lisans öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek ek sınav hakları tanınmıştır.

BİRİNCİ EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE SINAV TAKVİMİ

 

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Birinci Ek Sınav Başvuruları

13.12.2021

31.01.2022

Başvurularının Değerlendirilmesi ve Birim Web Sayfasında İlanı

01.02.2022

04.02.2022

1. Ek Sınavlar

08.02.2022

11.02.2022

Not Girişleri

11.02.2022

15.02.2022

 

İKİNCİ EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE SINAV TAKVİMİ

 

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

İkinci Ek Sınav Başvuruları

16.02.2021

18.02.2022

Başvurularının Değerlendirilmesi ve Birim Web Sayfasında İlanı

21.02.2022

22.02.2022

2. Ek Sınavlar

23.02.2022

25.02.2022

Not Girişleri

25.02.2022

01.03.2022

27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 01.10.2021 tarih ve E-75850160-104.01.01.01-73154 sayılı yazısı) COVİD-19 Pandemi koşulları dikkate alınarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus uygulanacaktır.

1- 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında azami öğrenim süresini dolduran ve ilişikleri kesilen öğrencilerin hiç almadıkları dersler ile birlikte devamsızlıktan başarısız oldukları dersler için 2 ek sınav hakkı verilecektir.

2-2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere sadece hiç almadıkları dersler için 2 ek sınav hakkı verilecektir.

3-Azami süre sonunda sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrenciler, ilan edilen tarihler arasında kayıtlı oldukları birimlere  dilekçe ile başvururlar. Sınav haklarından faydalanmak için dilekçe ile başvuruda bulunmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Azami süre sonu ek sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

4-Sınavlara esas tarih, yer ve saat bilgileri birimlerin Yönetim Kurullarınca belirlenir ve web sayfalarında ilan edilir. Sınavların katkısı %100 olup başarı notunun DD ve bunun üzerinde olması gerekir.

5-Projeli dersler (bitirme ödevleri, laboratuvar dersleri), atölye dersleri gibi uygulama içeren dersler, işletmede mesleki eğitim dersi ve staj dersi doğrudan sınav yapılamayacağı için ek sınav hakkından yararlandırılmayacaktır. Ancak azami süresini tamamlayıp sınavlara girme hakkı elde eden öğrenciler bu derslerde uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış derslere bir defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde devam edebileceklerdir. Azami süresini doldurduğu halde öğrencinin doğrudan sınav yapılamayan bu derslerinin 5'ten fazla olması halinde 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasının lafzı gereğince doğrudan ilişiği kesilir.

6- Ek sınavlar sonucunda hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı dersler dâhil başarısız ders sayısı beş dersten fazla olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

Ekler

Ek sınav dilekçesi.doc

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)