2023-2024 Çift Anadal Programları (ÇAP) Başvuruları

ÇOMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI  

ÇAP PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAŞVURU ŞARTLARI VE TAKVİMİ 

“Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in Beşinci Bölümünün Çift Anadal programına ilişkin maddeleri ekte olup, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Çift Anadal yoluyla kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ve başvuruda istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal Programı Kontenjanları 

AÇILACAK BÖLÜM 

 

KONTENJAN 

 

BAŞVURABİLECEK BÖLÜMLER 

Coğrafya Öğretmenliği 

Türkçe Öğretmenliği 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

Türkçe Öğretmenliği 

Coğrafya Öğretmenliği 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

Coğrafya Öğretmenliği 

Türkçe Öğretmenliği 

Sınıf Öğretmenliği 

12 

Okul Öncesi Öğretmenliği 

Okul Öncesi Öğretmenliği 

14 

Sınıf Öğretmenliği 

Kimya Öğretmenliği 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 

Kimya Öğretmenliği 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

Kimya Öğretmenliği 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI (ÇAP)  BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 

25 Eylül 2023       Başvuru Başlangıç 

29 Eylül 2023       Başvuru Bitiş 

02-03 Ekim 2023 Değerlendirme 

04 Ekim 2023       Sonuçların İlanı 

05-06 Ekim 2023 Öğrenci Kayıtları

 

BAŞVURUDA İSETENEN BELGELER

1- Öğrenci Belgesi (onaylı veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

2- Not Belgesi (onaylı transkript veya E-Devlet üzerinden alınan transkript)

3- Kayıtlı olduğu programın ilgili sınıfındaki başarı sıralamasını gösteren onaylı belge.

4- Ana Dal programına kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS sonuç belgesi.

 

   Çift Ana Dal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları 

  • Öğrenci ikinci anadal diploma programına, en erken 3. Yarıyılın başında ve en geç 5. yarıyılın başında başvurabilir. 
  • Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan (2.50) ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. 
  • Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20 sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. 
  • Öğrencinin İkinci Anadal programına başvurabilmesi için, başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında alması gereken tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir. 
  • Çift anadal programları için başvuran öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu tarafından öğretmenlik programları için belirlenen ilk 300.000’e girmeleri şartı aranır. (Özel Yetenekle öğrenci alan öğretmenlik programları için 800.000 başarı sıralaması şartı aranır) 
  • Koşulları sağlayan öğrenciler, ilan edilen tarihlerde çift anadal program başvurularını dilekçe, transkript ve %20 lik başarı dilimine girdiğine dair belgeleri ile başvuru yaparlar. 

Başvurular çift anadal programı açan bölüm tarafından değerlendirilerek, ilan edilen kontenjanlar kadar öğrenci kabulüne ilişkin ön inceleme raporu Fakülte Yönetim kurulunun onayından sonra ilan edilir ve kayıt kabul işlemleri öğretim yılı başlamadan tamamlanır. Yukarıda istenen belgelerin ekte yer alan "Başvuru Formu" ile beraber Fakülte Öğrenci işleri Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.

Ekler

ÇAP Protokolü (Anadal Coğrafya Öğr.-ÇAP Sosyal Bilgiler Öğr.).docx
ÇAP Protokolü (Anadal Coğrafya Öğr.-ÇAP Türkçe Öğr.).docx
ÇAP Protokolü (Anadal Fen Bilgisi Öğr. -ÇAP İlköğretim Matematik Öğr.).docx
ÇAP Protokolü (Anadal Fen Bilgisi Öğr.- ÇAP Kimya Öğr.).docx
ÇAP Protokolü (Anadal İlköğretim Matematik Öğr.- ÇAP Fen Bilgisi Öğr.).docx
ÇAP Protokolü (Anadal İlköğretim Matematik Öğr.- ÇAP Kimya Öğr.).docx
ÇAP Protokolü (Anadal Kimya Öğr.- ÇAP Fen Bilgisi Öğr.).docx
ÇAP Protokolü (Anadal Kimya Öğr.-ÇAP İlköğretim Matematik Öğr.).docx
ÇAP Protokolü (Anadal Okul Öncesi Öğr.- ÇAP Sınıf Öğr.).docx
ÇAP Protokolü (Anadal Sınıf Öğr.- ÇAP Okul Öncesi Öğr.).docx
ÇAP Protokolü (Anadal Sosyal Bilgiler Öğr.- ÇAP Coğrafya Öğr.).docx
ÇAP Protokolü (Anadal Sosyal Bilgiler Öğr.- ÇAP Türkçe Öğr.).docx
ÇAP Protokolü (Anadal Türkçe Öğr.- ÇAP Sosyal Bilgiler Öğr.).docx
ÇAP Protokolü (Anadal Türkçe Öğr.-ÇAP Coğrafya Öğr.).docx
ÇİFT ANA DAL PROGRAMI BAŞVURU FORMU.docx
İLGİLİ YÖNETMELİĞİN ÇİFT ANADAL YAPILMASINA İLİŞKİN MADDELERİ.docx