2022 – 2023 Akademik Yılı Tek Ders Sınavları

.

Fakültemiz Yönetim Kurulu’nun 18.10.2023 tarih ve 02 no’lu toplantısının 01 no’lu kararı gereği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23.maddesi 1/d bendi uyarınca; 2022– 2023 Akademik Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında Fakültemiz tek ders sınavları aşağıda belirtilen programa göre yapılacaktır.

2022-2023 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tek Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi

14 Şubat 2023

Sınav Tarihi

23-24 Şubat 2023

 

2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi

27 Haziran 2023

Sınav Tarihi

06-07 Temmuz 2023

Sınavlara girmek isteyen öğrenciler başvuru dilekçelerini, belirtilen başvuru tarihinde Bölüm Sekreterlerine teslim edeceklerdir. Tek Ders sınavlarına girebilmek için aşağıdaki koşulların hepsinin sağlanması gereklidir:

  • Sınavda başvurduğu tarihte en fazla 1(Bir) dersi olmak.
  • Sınavına girilecek dersi daha önce alarak devam etmiş olmak. (İlgili dersten “DS” notu ile kalmamış olmak.)
  • Sekiz dönem tüm dersleri alarak devam koşulunu yerine getirmiş olmak. (Mezun olabilecek durumda olmak)
  • Tüm derslerden geçer not aldığı halde Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00’ın altında olduğundan mezun olamayan öğrencilerimiz şartlı (DD,DC) derslerinden tek ders sınavına girebilir.

NOT:  Tek sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin, ilgili dönem harç ücretini yatırmış olmaları gerekmektedir.