2018-2019 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ

.

Kimler Başvuru Yapabilir:

1- Başvuru tarihinde 4. (son) sınıfta öğrenim görmeye hak kazanmış üniversitemiz öğrencileri.

2- Başvuru tarihinde mezun olan tüm üniversite öğrencileri.

Program İle İlgili Açıklamalar:

3- Kontenjandan fazla adayın başvurması halinde Genel Not Ortalamasına (GNO) göre sıralama yapılacaktır. GNO’nun eşitliği halinde ÖSYM Yerleştirme Puanı yüksek olan adaylara öncelik hakkı verilir. Öğrencilerin alt dönemden dersi olup olmadığına bakılır.

4- Kendi isteğiyle kayıt sildiren kursiyerlerin yatırmış olduğu öğrenim gideri iade edilmez.

5- Başvuru sırasında yanlış bilgi verenlerin, kayıt hakkı elde etse bile kaydı yapılmaz, yapılanların kayıtları silinir.

6- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun belirlediği Çerçeve Usul ve Esaslar ile Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programı Uygulama Yönergesi çerçevesinde yürütülür.

7- Boş kalan kontenjanların diğer alanlara aktarımı yapılabilir.

Dersler ve Programın Süresi:

  • Birinci Dönem dersleri 2018-2019 Akademik Yılı Güz Döneminde 14 hafta sürecektir. (Akademik Takvim daha sonra ilan edilecektir.) Dersler, 23 Eylül 2018 Pazar  günü başlayaktır. 
  • Gerekli görülen durumlarda Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi ders programında, kontenjanlarda ve akademik takvimde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
  • Öğrenim Gideri Ücreti: 2000 TL. (1000+1000) iki eşit taksitle alınacaktır. (Öğrenim Gideri Ücretinin yatırılacağı İBAN NO: TR480001002294121577485039 – Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Şubesi)

 

Başvuru Tarihi ve Yeri:

  • Başvurular 14- 17 Eylül 2018 tarihleri arasında formasyon.comu.edu.tr adresinde web ortamında çevirimiçi (online) olarak alınacaktır.  Başvurular 17 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 17.00’da sona erecektir. Kesin kayıt hakkı kazananlar 18 Eylül 2018 tarihinde web sayfasından ilan edilecektir.

Kesin Kayıt Tarihleri:

  • 19-20 Eylül 2018 tarihleri arasında şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır. Yedek kayıtlar 21 Eylül 2018 günü yapılacaktır.

 

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi

2- Mezunlar, onaylı mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. Okuyanlar, yeni tarihli öğrenci belgesi.

3- Onaylı transkript (not) belgesi. (Dörtlük not sistemine çevrilmiş. Okuyanlar için Eylül 2018 tarihli)

4- Nüfus cüzdan fotokopisi

5- Öğrenim ücretinin ilk taksitinin ilgili bankaya yatırıldığına dair banka dekontu.

6- 2 adet vesikalık fotoğraf

 

Not: Kontenjanlar mesai saati bitmeden ilan edilecektir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)