2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

.

Atamaya Esas Alan

Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı

Okuyan Kontenjanı (ÇOMÜ)

Mezun Kontenjanı

Toplam

Beden Eğitimi

Spor Bilimleri Fakültesi

70

15

85

Biyoloji

Biyoloji Bölümü

15

5

20

Moleküler Biyoloji ve Genetik

5

--

5

Coğrafya

Coğrafya Bölümü

50

10

60

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İlahiyat Fakültesi

--

10

10

Felsefe

Sosyoloji Bölümü

60

15

75

Fizik

Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği

25

5

30

Gıda Teknolojisi

Gıda Mühendisliği

25

5

30

Görsel Sanatlar

Resim

20

5

25

Geleneksel Türk Sanatları

10

--

10

İngilizce

İngiliz Dili ve Edebiyatı

25

5

30

Kimya

Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği

15

2

17

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

15

2

17

Turizm (Konaklama) İşletmeciliği

15

3

18

Matematik

Matematik Bölümü

60

10

70

Muhasebe ve Finansman

İktisat

5

3

8

Maliye

5

3

8

İşletme

5

3

8

Sağlık

Ebelik Bölümü

15

5

20

Hemşirelik Bölümü

15

5

20

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi Bölümü

8

4

12

Seramik ve Cam Teknolojisi

Seramik

5

3

8

Tarih

Tarih Bölümü

60

16

76

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

60

16

76

Ulaştırma Hizmetleri

Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik

12

--

12

TOPLAM

600

150

750

 

 

Kimler Başvuru Yapabilir:

1- Başvuru tarihinde Üniversitemiz 3. ve 4. sınıfta öğrenim görmeye hak kazanmış üniversitemiz öğrencileri.

2- Başvuru tarihinde mezun olan tüm üniversite öğrencileri.

Program İle İlgili Açıklamalar:

3- Kontenjandan fazla adayın başvurması halinde Genel Not Ortalamasına (GNO) göre sıralama yapılacaktır. GNO’nun eşitliği halinde 4. sınıfta okuyan öğrencilere öncelik hakkı verilir. 4. Sınıf öğrencileri arasında eşitliğin olması durumunda ÖSYM Yerleştirme Puanı yüksek olan adaylara öncelik hakkı verilir. Öğrencilerin alt dönemden dersi olup olmadığına bakılır.

4- Kendi isteğiyle kayıt sildiren kursiyerlerin yatırmış olduğu öğrenim gideri iade edilmez.

5- Başvuru sırasında yanlış bilgi verenlerin, kayıt hakkı elde etse bile kaydı yapılmaz, yapılanların kayıtları silinir.

6- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun belirlediği Çerçeve Usul ve Esaslar ile Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programı Uygulama Yönergesi çerçevesinde yürütülür.

7- Boş kalan kontenjanların diğer alanlara aktarımı yapılabilir.

Dersler ve Programın Süresi:

  • Birinci Dönem dersleri 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında, dönem sınavları hariç 14 (on dört) haftada tamamlanacaktır. (Akademik Takvim daha sonra ilan edilecektir.) Dersler, 16 Şubat 2019 Cumartesi günübaşlayacak ve haftanın Cumartesi – Pazar günleri yapılacaktır.  
  • İkinci Dönem dersleri Üniversitemiz 2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Akademik Takvimine göre, Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulaması hafta içi, teorik dersleri ise hafta sonu yapılacaktır.
  • Gerekli görülen durumlarda Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi ders programında, kontenjanlarda ve akademik takvimde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
  • Öğrenim Gideri Ücreti: 2054 TL. (1000+1054) ilki kayıt esnasında diğeri ise II. dönem başında olmak üzere iki taksitle alınacaktır. (Öğrenim Gideri Ücretinin yatırılacağı İBAN NO: TR480001002294121577485039 – Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Şubesi)

 

Başvuru Tarihi ve Yeri:

  • Başvurular 21 Ocak – 03 Şubat 2019 tarihleri arasında formasyon.comu.edu.tr adresinde web ortamında çevirimiçi (online) olarak alınacaktır.  Başvurular 03 Şubat 2019  Pazar saat 23.59’da sona erecektir. Kesin kayıt hakkı kazananlar 05 Şubat 2019 Salı günü web sayfasından ilan edilecektir.

Kesin Kayıt Tarihleri ve Yeri:

  • Kayıtlar, Üniversitemiz Anafartalar Yerleşkesi E Blok Zemin katta 06 – 12 Şubat 2019 tarihleri arasında şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır.

 

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi ve taahhütname

2- Mezunlar, onaylı mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. Okuyanlar, yeni tarihli öğrenci belgesi.

3- Onaylı transkript (not) belgesi. (Dörtlük not sistemine çevrilmiş. Okuyanlar için Ocak - Şubat 2019 tarihli)

4- Nüfus cüzdan fotokopisi

5- Öğrenim ücretinin ilk taksitinin ilgili bankaya yatırıldığına dair banka dekontu.

6- 2 adet vesikalık fotoğraf

Ayrıntılı Bilgi:http://formasyon.comu.edu.tr