2017-2018 Akademik Yılı Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi

2017-2018 Akademik Yılı Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi

Atamaya Esas Alan

Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı

Okuyan Kontenjanı (ÇOMÜ)

Mezun Kontenjanı

Toplam

Adalet

Kamu Yönetimi

25

10

35

Bahçe Peyzaj

Bitki Koruma

5

5

10

Peyzaj Mimarlığı

5

5

10

Beden Eğitimi

Spor Bilimleri Fakültesi

60

10

70

Bilişim Teknolojileri

Bilgisayar Mühendisliği

5

5

10

Biyoloji

Biyoloji Bölümü

15

10

25

Moleküler Biyoloji ve Genetik

5

5

10

Coğrafya

Coğrafya Bölümü

70

15

85

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İlahiyat Fakültesi

--

10

10

Felsefe

Sosyoloji Bölümü

50

15

65

Fizik

Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği

5

5

10

Gıda Teknolojisi

Gıda Mühendisliği

10

5

15

Görsel Sanatlar

Resim

25

10

35

Geleneksel Türk Sanatları

20

5

25

Grafik

Grafik Tasarımı Bölümü

15

5

20

Hayvan Yetiştiriciliği

Zootekni

5

5

10

İngilizce

İngiliz Dili ve Edebiyatı

20

10

30

Kimya

Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği

15

5

20

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

15

5

20

Turizm (Konaklama) İşletmeciliği

20

5

25

Matematik

Matematik Bölümü

40

15

55

Muhasebe ve Finansman

İktisat

25

10

35

Maliye

20

10

30

İşletme

30

10

40

Psikoloji

Psikoloji Bölümü

--

5

5

Radyo - Televizyon

Radyo Televizyon

15

5

20

Sağlık

Ebelik Bölümü

--

5

5

Hemşirelik Bölümü

20

5

25

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

40

10

50

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi Bölümü

10

5

15

Seramik ve Cam Teknolojisi

Seramik

20

10

30

Su Ürünleri

Balıkçılık Teknolojisi

10

5

15

Tarım Teknolojileri

Ziraat Fakültesi

30

5

35

Tarih

Tarih Bölümü

100

20

120

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

110

20

130

Ulaştırma Hizmetleri

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

30

5

35

Yiyecek İçecek Hizmetleri

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

10

5

15

TOPLAM

900

300

1200

 

Kimler Başvuru Yapabilir:

1- Başvuru tarihinde 4. (son) sınıfta öğrenim görmeye hak kazanmış üniversitemiz öğrencileri.

2- Başvuru tarihinde mezun olan tüm üniversite öğrencileri.

Program İle İlgili Açıklamalar:

3- Kontenjandan fazla adayın başvurması halinde Genel Not Ortalamasına (GNO) göre sıralama yapılacaktır. GNO’nun eşitliği halinde ÖSYM Yerleştirme Puanı yüksek olan adaylara öncelik hakkı verilir. Öğrencilerin alt dönemden dersi olup olmadığına bakılır.

4- Kendi isteğiyle kayıt sildiren kursiyerlerin yatırmış olduğu öğrenim gideri iade edilmez.

5- Başvuru sırasında yanlış bilgi verenlerin, kayıt hakkı elde etse bile kaydı yapılmaz, yapılanların kayıtları silinir.

6- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun belirlediği Çerçeve Usul ve Esaslar ile Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programı Uygulama Yönergesi çerçevesinde yürütülür.

7- Boş kalan kontenjanların diğer alanlara aktarımı yapılabilir.

Dersler ve Programın Süresi:

  • Birinci Dönem dersleri 2017-2018 Akademik Yılı Yaz Döneminde Temmuz ayı içerisinde tamamlanacaktır. (Akademik Takvim daha sonra ilan edilecektir.) Dersler, 04 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 17.30’da başlayacak olup, haftanın Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacaktır. Hafta içi dersler saat 17.30’da, hafta sonu ise 08.30’da başlayacaktır.
  • İkinci Dönem dersleri Üniversitemiz 2018-2019 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Akademik Takvimine göre, Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulaması hafta içi, teorik dersleri ise hafta sonu yapılacaktır.
  • Gerekli görülen durumlarda Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi ders programında, kontenjanlarda ve akademik takvimde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
  • Öğrenim Gideri Ücreti: 2000 TL. (1000+1000) iki eşit taksitle alınacaktır. (Öğrenim Gideri Ücretinin yatırılacağı İBAN NO: TR480001002294121577485039 – Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Şubesi)

 

Başvuru Tarihi ve Yeri:

  • Başvurular 11- 22 Haziran 2018 tarihleri arasında formasyon.comu.edu.tr adresinde web ortamında çevirimiçi (online) olarak alınacaktır.  Başvurular 22 Haziran 2018 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir. Kesin kayıt hakkı kazananlar 25 Haziran 2018 tarihinde web sayfasından ilan edilecektir.

Kesin Kayıt Tarihleri:

  • 27-28-29 Haziran 2018 tarihleri arasında şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır.

 

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi

2- Mezunlar, onaylı mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. Okuyanlar, yeni tarihli öğrenci belgesi.

3- Onaylı transkript (not) belgesi. (Dörtlük not sistemine çevrilmiş. Okuyanlar için Haziran 2018 tarihli)

4- Nüfus cüzdan fotokopisi

5- Öğrenim ücretinin ilk taksitinin ilgili bankaya yatırıldığına dair banka dekontu.

6- 2 adet vesikalık fotoğraf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)