Formlar

formlar

Ekler

Aile Durum Bildirim Formu.doc
Aile Yardımı Bildirim Formu.doc
Akademik Personel Yıllık İzin Formu.doc
Akademik ve İdari Personel Bilgi Formu.xlsx
Akademik Veri Bilgi Formu.docx
Bilimsel Etkinliklere Katılım Talebi Bilgi Formu.doc
Ders Programı Taslak Formu.doc
Ders Yükü Bildirim Formu.xls
İdari Personel Yıllık İzin Formu.doc
Jüri Üyeliği Bildirim Formu.doc
Mal Bildirim Formu.xls
Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı ve Performans Değerlendirme Kriterleri.doc
Sınav Evrakı.docx
Topluma Hizmet Uygulamaları Formu.docx
Yardımcı Doçentler İçin İlk Atama Başvuru Formu.doc