İdari Personel Görev Tanımları

EĞİTİM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONELİ GÖREV TANIMLARI

Adı Soyadı

Kadro Unvanı

Dahili

İzinliyken Yerine
Bakan Personel

Genel Görev Tanımı

Birimi

Melda BAYKURT

Fakülte Sekreteri

 

Güner BAŞARAN

Fakülte Sekreterliğine bağlı personel
ile Fakültenin İdari İşlerinin
Yürütülmesi

Fakülte Sekreterliği

Güner BAŞARAN

Şube Müdürü

3501

Alp ARSLAN

Fakülte Destek Hizmetleri Birimi,
 Kütüphane ve Bölüm
 Sekreterliklerinin koordinasyon ve
 denetimi, Fakülteye ait taşınmazların
 denetim ve kontrolü

Şube Müdürlüğü

İbrahim ÖZTÜRK

Uzman

3709

-

Kütüphane Hizmetleri

Kütüphane

Nesrin ÜNSAL

Daimi İşçi

3529

Semra Ürper

Dekanlığın tüm randevu, görüşme ve
toplantılarının asiste edilmesi

Dekan Sekreterliği

Sinem AVCI

Şef

3505

Alp ARSLAN

Kurullara ait gündem içeriklerinin ön
kontrolü ile davet yazılarının
hazırlanması, karar tutanaklarının
yazılması, imza süreçlerinin takibi ve
karar suretlerinin hazırlanarak gereği
ve bilgi için ilgili yerlere
yazışmalarının hazırlanması

Yazı İşlerive Personel İşleri 

Nevil EKİNCİ

Bilg.İşletmeni

3518

Sinem AVCI

Ü.Serap ÖZCAN

Bilg.İşletmeni

3515

Fahrettin ÇETİN

Arşiv kayıtlarının tutulması ve
ayıklama imha süreçlerinin takibi ve
arşiv raporlarının hazırlanması

Fahrettin ÇETİN

Bilg.İşletmeni

3512

Ü.Serap ÖZCAN

Evrak kayıt, kontrol ve dağıtımı
süreçleri

Alp ARSLAN

Teknisyen

3508

Sinem AVCI

Dekanlık Genel Yazışmaları, Disiplin
yazışmaları, Personel atama, görev
uzatımı, ilişik kesme, görevlendirme,
izinlenme iş ve işlemleri, Formasyon
programı takvimi, öğrenci
kabulü,uygulama ve ödeme
süreçlerinin takibi

Alemdar ATEŞ

Bilg.İşletmeni

3685

Mehmet AKÇAY

Öğrencilerin Fakülteye ilk
kayıtlarından ilişiklerinin kesildiği
zamana kadarki süreçte tüm iş ve
işlemlerin yürütülmesi, P.Formasyon
kursiyer işlemleri

Öğrenci İşleri

Mehmet AKÇAY

Ver.Haz.Kont.

3596

Metin KISAOĞLU

İbrahim COŞKUN

Şef

3532

Semra Ürper

SGK e-bildirge sistemi giriş çıkış
işlemleri, maaş, yolluk, jüri
ödemeleri, İÖ ücretlerinin tahakkuk
işlemleri

Mali İşler

Semra ÜRPER

Memur

3525

Müslim KAÇMAZ

Ekders ücret ödemeleri

Müslim KAÇMAZ

Tekniker

3522

İbrahim COŞKUN

Satınalma işlemleri, Taşınır giriş çıkış
işlemleri, taşınmaz takip program veri
girişleri, periyodik bakım ve kontrol
takipleri

Vesile EFE (BÖTE-
Özel Eğt.)

Teknisyen

3510

İbrahim KURT

Bölüm Başkanlıklarının evrak kayııt,
yazışma, dağıtım, tebliğ ve duyuru
süreçlerinin takibi, kurul raporlarının
hazırlanması ve gerekli yazışmaların
takibi, bölüm nezdindeki öğrenci ve
personel başvuruları ve işlemlerinin
takibi

Bölüm Sekreterliği

Aslı TOR (Yab.Diller
Eğt.)

Bilg.İşletmeni

3523

Faruk ZENGİN

İbrahim KURT
(Temel Eğt.)

Bilg.İşletmeni

3681

Vesile EFE

Faruk ZENGİN
(Mat.Fen.Bil.E.)

Memur

3513

Aslı TOR

Ebru USLAN (Güzel
Sanatlar E.)

Ver.Haz.Kont.

3502

İlker KISAOĞLU

İlker KISAOĞLU
(Eğitim Bilimleri)

Daimi İşçi

3502

Ebru USLAN

Nevin ALPARSLAN
(Tür.Sos.Bil.E)

Bilg.İşletmeni

3519

Faruk ZENGİN

Esra KAYA

Bilg.İşletmeni

3781

Mehmet ARICAN

Santral Hizmetlerinin yürütülmesi

Destek Hizmetleri

Mehmet ARICAN

Hizmetli

3509

Metin KISAOĞLU

Baskı ve Fotokopi İşleri, Duyuru
panolarının takip ve tasnifi

Ramazan AKÇALI

Hizmetli

 

Önder KABUL

Kalorifer Hizmetleri, Küçük Bakım
onarım işleri

Önder KABUL

Hizmetli

 

Ramazan AKÇALI

Metin KISAOĞLU

Ver.Haz.Kont.

 

Mehmet AKÇAY

Öğrenci İşleri, Kütüphane, Fotokopi
ve diğer destek hizmetleri