İdari Kadro

S.NO

UNVANI

ADI VE SOYADI

Görev Alanı

Dahili Tel.

1-

Fakülte Sekreteri

Melda BAYKURT

 

3503

2-

Şube Müdürü

Güner BAŞARAN

 

3501

3-

Şef Hacer Sinem AVCI Yazı İşleri 3505

4-

Şef İbrahim COŞKUN Muhasebe Servisi 3532

5-

Şef Fatma ŞAHİN KARAKAYA Öğrenci İşleri 3694

6-

Tekniker Müslim KAÇMAZ Taşınır Kayıt / Satın alma 3522

7-

Teknisyen Alp ARSLAN Personel İşleri / P.Formasyon 3508

8-

Teknisyen Vesile EFE Bölüm Sekreteri (B.Ö.T.E.) 3510

9-

Bilg. İşletmeni Alemdar ATEŞ Öğrenci İşleri 3685

10-

Bilg. İşletmeni Aslı TOR Bölüm Sekreteri (Y.Diller Eğt.) 3523

11-

Bilg. İşletmeni Esra KAYA Santral 3781

12-

Bilg. İşletmeni Fahrettin ÇETİN Evrak Kayıt /EBYS Sorumlusu 3512
13- Bilg. İşletmeni Hatice TALAY Öğrenci İşleri 3685

14-

Bilg. İşletmeni İbrahim KURT Bölüm Sekreteri (Temel Eğitim) 3642

15-

Bilg. İşletmeni Nevil EKİNCİ Yazı İşleri 3518

16-

Bilg. İşletmeni Nevin ALPASLAN Yazı İşleri 3519

17-

Bilg. İşletmeni Ümit Serap ÖZCAN Arşiv 3515

18-

Memur Ali ÖZLEM Kütüphane 3709

19-

Memur Cemile Göktaş SÖNMEZ Muhasebe Servisi 3525

20-

Memur Faruk ZENGİN Bölüm Sekreteri (Mat.ve Fen Bilimleri) 3513

21-

Şoför Ayhan DEMİR Şoför 3531

22-

Hizmetli Mehmet ARICAN Fotokopi ve baskı işleri 3509

23-

Hizmetli Önder KABUL Bakım Onarım  

24-

Hizmetli Ramazan AKÇALI Kalorifer  

25-

Daimi İşçi İlker KISAOĞLU Bölüm Sekreteri (Eğitim Bilimleri) 3502

26-

Daimi İşçi Metin KISAOĞLU Fotokopi ve baskı işleri 3509

27-

Daimi İşçi Nesrin ÜNSAL Dekan Sekreterliği 3529