Fakültemiz Hakkında

Çanakkale'de 1955-56 eğitim-öğretim yılında 3 yıllık eğitim vermek üzere "Çanakkale İlköğretmen Okulu" olarak açılmıştır. 1974-1975 eğitim öğretim yılında 2 yıllık "Çanakkale Eğitim Enstitüsü" haline getirilmiştir. 1982 yılında Trakya Üniversitesi'ne bağlanmış ve ismi "Eğitim Yüksekokulu" olarak değiştirilmiştir. 1989-1990 eğitim öğretim yılına kadar 2 yıllık önlisans eğitimi veren okul, aynı yıl "Çanakkale Eğitim Yüksekokulu" adıyla 4 yıllık eğitime başlamıştır. 1991-1992 eğitim öğretim yılında Trakya Üniversitesi'ne bağlı "Çanakkale Eğitim Fakültesi"ne dönüştürülmüştür. Son olarak, 1992-93 eğitim öğretim yılında 3837 Sayılı Kanunla yeni kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne bağlanarak "Eğitim Fakültesi" adıyla eğitim öğretime devam etmektedir.

Eğitim Fakültesi, 9 bölüm ve 16'i örgün, 7'sı ikinci öğretim veren 23 programla ülkemizin öğretmen ve bilim insanı ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. Fakülte, eğitim-öğretim faaliyetlerini, Üniversite'nin başka fakültelerinden ders vermek için gelen öğretim elemanları dışında, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 180 öğretim elemanıyla sürdürmektedir. Bu öğretim elemanlarının 6'sı profesör, 29'u doçent, 56'sı yardımcı doçent, 42'si öğretim görevlisi ve okutman, 45'i araştırma görevlisi, 1'i çevirici, 1'i ise uzmandır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 4251 lisans öğrencisine sahip olan Fakülte, aynı zamanda yaklaşık 2300 öğretmen adayına da formasyon eğitimi vermektedir. İdari ve teknik personel olarak 27 çalışanın görev aldığı Fakülte'de, her bölümün özelliklerine göre donatılmış ve eğitim-öğretim için gerekli teknik donanıma sahip 27 sınıfta öğrencilere hizmet verilmekte; ayrıca, genel ve bireysel çalışmalar için kullanılan müzik odaları, seminer odaları, güzel sanatlara yönelik atölyeler, fen bilimlerine yönelik laboratuvarlar, dil ve bilgisayar laboratuvarları, kütüphane ve konferans salonu bulunmaktadır.


Bunlara ek olarak, Fakülte'nin bulunduğu yerleşkede, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Devlet Konservatuvarı, Uzaktan Eğitim Merkezi,  TÖMER, SEM (Sürekli Eğitim Merkezi) ve Çocuklara yönelik Etüt Merkezi de faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eğitim Fakültesi, ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim anlaşmalarına imza atarak gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası çaptaki eğitim-öğretim ortaklıklarıyla hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilere yeni ufuklar ve imkanlar açmaya çalışmaktadır. Uluslararası değişim programı Erasmus'un ve ulusal değişim programı Farabi'nin dışında Eğitim Fakültesi, Belarus ve Japonya'daki değişik üniversitelerle işbirliği anlaşmaları imzalayarak ''Dünya Fakültesi'' olma hedefine biraz daha yaklaşmıştır.