Eğitim Fakültesi Kalite Güvencesi Kurulu

Eğitim Fakültesi Kalite Alt Komisyonu:

1) Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ

Başkan

2) Prof. Dr. Hülya GÜVENÇ  

Üye

3) Doç. Dr. Tolga ÖZŞEN   

Üye

 

Kalite Güvencesi Temsilcileri

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü

Prof. Dr. Okan YAŞAR

Eğitim Bilimleri Bölümü

Arş. Gör. Dr. Hamide GÖZÜ

Temel Eğitim

Yrd. Doç. Dr. Emine Ferda BEDEL

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Fatih DOĞAN

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZDEMİR

Güzel Sanatlar Eğitimi

Öğr. Gör. Mete GÖKÇE

Yabancı Diller Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEKİN

Özel Eğitim

------