Çalışma Grupları

AB Eğitim Programları ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

AB Eğitim Programları ve Dış İlişkiler Koordinatörü

Doç. Dr. Cevdet YILMAZ

Erasmus ve Mevlana Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Salim RAZI

Farabi Değişim Programı Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Hulusi GEÇGEL

 

Fakülte ECTS Koordinatörlüğü

Fakülte ECTS Koordinatörü

Doç. Dr. Ece ZEHİR TOPKAYA

 

Eğitim Öğretim Planlama ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Fakülte Uygulama Koordinatörlüğü

Yrd. Doç. Dr. Kürşat CESUR (Koordinatör)
Arş. Gör. Dr. Durmuş ÖZBAŞI (Yardımcı)

Ders Programı Koordinatörlüğü

* Yrd. Doç. Dr. Adil ÇORUK (Koordinatör)
* Arş. Gör. Dr. Barış USLU (Yardımcı)
* Arş. Gör. Sezgin BİLGEN (Yardımcı)

 

Stratejik Planlama ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Stratejik Planlama ve Akreditasyon Koordinatörü     

Doç. Dr. İlknur MAYA

 

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Hanife AKGÜL

 

Araştırma Değerlendirme Kurulu

Araştırma Değerlendirme Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Salim RAZI,
Doç. Dr. İlknur MAYA,
Arş. Gör. Dr. Durmuş ÖZBAŞI

 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu Koordinatörlüğü

Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu Koordinatörü

Doç. Dr. M. Yunus ERYAMAN

 

Kalite Geliştirme ve İzleme Koordinatörlüğü

Kalite Geliştirme ve İzleme Koordinatörü

Doç. Dr. Aysun YAVUZ

 

Hayat Boyu Öğrenme ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi Koordinatörlüğü

Hayat Boyu Öğrenme ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi Koordinatörü

Arş. Gör. Dr. Şefika Melike ÇAĞATAY

 

Pedagojik Formasyon Komisyonu

Pedagojik Formasyon Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Adil ÇORUK (Başkan)
Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ
Prof. Dr. Hasan ARSLAN

 

Basın Koordinatörlüğü

Basın Koordinatörü

Uzm. Yusuf Mete ELKIRAN

 

Fakülte Veri Tabanı Temsilcisi

Fakülte Veri Tabanı Temsilcisi

Arş. Gör. Dr. Barış USLU

 

Fakülte ve Bölüm Web Sayfası Sorumluları

Fakülte Web Sayfası Sorumluları

Öğr.Gör. Engin ŞAHİN (Koordinatör)
Yrd. Doç. Dr. Salim RAZI (İngilizce)

 

ÇOMÜ ve Yerel Eğitim Komisyonu

ÇOMÜ Eğitim Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Adil ÇORUK

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birim Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN

 

Fakülte Yayın Komisyonu

Fakülte yayın komisyonu alt kurulu:

Yrd. Doç. Dr. Adil ÇORUK (Başkan)
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL (Üye)
Prof. Dr. Okan YAŞAR (Üye)
Yedek üyeler: Doç. Dr. Ece TOPKAYA , Yrd. Doç. Dr. Salim RAZI

 

Araştırma Görevlilerini İzleme Komisyonu

Araştırma Görevlilerini İzleme Komisyonu

Doç. Dr. Ercan KOCAYÖRÜK

 

Akademik Özgeçmiş Sistemi Takibi Fakülte Temsilcisi

Akademik Özgeçmiş Sistemi Takibi Fakülte Temsilcisi

Arş.Gör.Dr.Serdar ARCAGÖK

 

Bilim Toplum Etkinlikleri Birim Koordinatörlüğü

Bilim Toplum Etkinlikleri Birim Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. F. Sevil YALÇIN

 

Kültür Sanat Etkinlikleri Koordinatörlüğü

Kültür Sanat Etkinlikleri Koordinatörü

Öğr. Gör. Tamer BEKTAŞ

Sosyal Etkinlikler Koordinatörlüğü

Sosyal Etkinlikler Koordinatörü

Öğr. Gör. Arzu BAYINDIR

 

Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörlüğü

Fakülte Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörler Kurulu Başkanı    

Yrd. Doç. Dr. Adil ÇORUK

Fakülte Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Oya ERENOĞLU

 

Proje Araştırma ve Destek Birimi Koordinatörü

Proje Araştırma ve Destek Birimi Koordinatörü     

Yrd. Doç. Dr. Aybüke PABUÇCU

 

Senato Temsilcisi

Senato Temsilcisi

Prof.Dr. Çavuş ŞAHİN

 

Akademik Dış İlişkiler Etik Kurulu

Akademik Dış İlişkiler Etik Kurulu

Doç. Dr. Cevdet YILMAZ

 

İnternet Ağ Alt Yapısı Koordinatörlüğü

İnternet Ağ Alt Yapısı Koordinatörlüğü

 

Okt. Dr. Mehmet ULUTAŞ
Öğr.Gör.Göksel BORAN (Yardımcı)

 

Teknik Servis Koordinatörlüğü

Teknik Servis Koordinatörü

Uzm. Yusuf Mete ELKIRAN

 

Akıllı Tahta Koordinatörlüğü

Akıllı Tahta Koordinatörü

Öğr.Gör.Göksel BORAN

 

Fakülte Spor Sorumlulukları

Basketbol (Kadın) Takım Sorumlusu Arş. Gör. Tülay DARGUT
Futbol Takım Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kürşat CESUR
Masa Tenisi İdari Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Tugay TUTKUN
Satranç İdari Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Aydın ÖZBEK