"Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımları ile Fen Eğitimi (YOYFE)" TÜBİTAK Projesi

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarından Doç. Dr. Betül TİMUR tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen  “Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımları ile Fen Eğitimi (YOYFE)” isimli etkinlik 29 Temmuz-4 Ağustos 2018 tarih aralığında Güzelyalı İda Kale Resort Otelde gerçekleştirilecektir. Alanında uzman 12 öğretim üyesi ders verecektir.

Bu etkinlik Türkiye genelinde farklı üniversitelerden gelecek gönüllü 3. Sınıf Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının katılımı için tasarlanmıştır. Katılımcılar 22 kişilik bir grup halinde 7 gün eğitime devam edeceklerdir.

 

Eğitimin genel amaçları şu şekildedir:

Fen Bilgisi Öğretmen adaylarında;

 1. STEM uygulamaları, Robotik, Kodlama, Aurdino ve argümantasyon eğitimine yönelik farkındalık yaratmak,
 2. STEM uygulamalarına yönelik proje yapma becerilerini geliştirmek,
 3. Bilimde araştırma – sorgulama sürecini benimsetmek,
 4. Fen Bilimleri dersi öğretim programı ile bütünleşik araştırma sorgulamaya dayalı bilim etkinlikler yapabilmek.
 5. Birbirleriyle karşılıklı fikir ve tecrübe paylaşımını sağlamak,
 6. Hayat boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak.

 

Eğitimin özel amaçları şu şekildedir:

Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının;

 1. Fen bilimlerini Matematik, Teknoloji ve Mühendislikle bütünleştirmelerini sağlamak,
 2. Mühendislik ve Tasarım becerilerini geliştirmek,
 3. Problemlere disiplinler arası bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlamak,
 4. Buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaşmasını sağlamak,
 5. Edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak ürün oluşturmalarını ve bu ürünlere nasıl değer kazandırılabilecekleri konusunda stratejiler geliştirebilmelerini sağlamak,
 6. Bilimsel bilgiye ulaşması ve bilimsel bilginin kullanılmasına ilişkin analitik düşünme, karar verme, yaratıcılık, girişimcilik, iletişim ve takım çalışması gibi temel yaşam becerilerini geliştirmek,
 7. Özgün proje sunma becerisi ve motivasyonu kazandırmak.
 8. Öğretim sürecinde araştırma sorgulamaya dayalı öğretim etkinliklerini etkili kullanmalarını sağlamak ve bu yönde motivasyon oluşturmak.
 9. Görsel araçlar, simülasyonlar, animasyonlar, sanatsal uygulamalar ve deneysel uygulamalardan yararlanarak birçok zeka kuramını birlikte kullanarak araştırma sorgulama becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak.
 10. Öğretmen adaylarının mesleki yaşamlarında Laboratuar imkânı kısıtlı olabildiği durumlarda okul ortamında yapılması zor olan Fen Bilimleri dersi öğretim programı ile bütünleşik, basit malzeme ile yapılabilen etkinlikleri nasıl gerçekleştirebileceklerini öğretmek.

 

 Etkinlik ile ilgili detaylı bilgiye etkinlik sitesinden ulaşılabilir. https://yoyfe2018.wixsite.com/mysite/admissions