Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğrenci ve Öğretim Elemanları Balkan Ülkelerinde Kültür Gezisinde Bulundu

.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Coğrafya, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi anabilim dallarından bir grup öğrenci (lisans ve lisansüstü) ve öğretim elemanı 26 Nisan -01 Mayıs 2017 tarihleri arasında Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Yunanistan’ı kapsayan kültür gezisinde bulundu. Adı geçen ülkelerin doğal, beşeri ve ekonomik çevrelerine ilişkin yerinde değerlendirilmelerde bulunularak, öğrencilerin Balkan Coğrafyasına ilişkin yeni kazanımlar elde etmeleri sağlandı. Kültür gezisine; gezi koordinatörü Doç. Dr. Rüştü ILGAR yanı sıra, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan YAŞAR, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Hayri ÇAMURCU,  Yard. Doç. Dr. Oya ERENOĞLU ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’ndan Yard. Doç. Dr. Funda ÖRGE YAŞAR katıldı. Ayrıca geziye Üniversitemiz akademik ve idari personelinden de katılım oldu. Bölümümüz Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları ve öğrencileri 2011 yılında Midilli Adası (Yunanistan) ve 2016 yılında da Balkan ülkelerinden Yunanistan, Makedonya ve Kosova’ya kültür gezisinde bulunmuştu. Bölümümüz öğrencilerinin bilgi ve görgülerini arttırmaya yönelik, çevre ülkelere araştırma-inceleme gezilerine devam edilecektir.