Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman Avrupa Komisyonuna Uzman Olarak Seçilmiştir

.

           Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman Avrupa Komisyonu tarafından Değerlendirme Uzmanlığına seçilmiştir. Öğretim üyemiz, 2019 yılı içinde Avrupa Birliği tarafından fonlanan Yükseköğretimin Modernizasyonu, Inovasyon ve Araştırma temelli Üniversite-Sektör işbirliği alanlarına yönelik proje başvurularını değerlendirme, raporlama ve süreç analizleri gerçekleştirmek üzere Brüksel'deki komisyon toplantılarına katılacaktır.