Fakültemiz 2018 Yılında Öğrenci Memnuniyeti Kapsamında 15 Sıra Üste Çıkmıştır.

Türk yükseköğretim tarihinin en büyük çalışması olan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması [TÜMA], 172 üniversiteden 26 bin öğrencinin katılımıyla Türkiye’deki üniversitelerdeki öğrencilerin üniversitelerimizden tatmin olma düzeylerini belirleyerek üniversitelerimizi ve fakülteleri öğrencilerin tatminkârlık düzeylerini karşılaştırarak sıralamıştır.

       Bu kapsamda hazırlanan TÜMA raporuna göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Egitim Fakültesi 2017 sıralaması 25. iken 2018 sıralamasında 10. olmuştur. Bu başarı akademik ve idari kadromuzdaki çalışma arkadaşlarımın  samimi çalışmalarının sonucudur. Fakültemiz çalışanlarını kutluyorum.

 


Prof.Dr. Salih Zeki GENÇ
Dekan           

Ekler

2017 - Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması.pdf
2018 - Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması.pdf