Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Nilüfer Umar ve Prof. Dr. Hasan Arslan’ın Projesi Avrupa Birliği Tarafından Kabul Edildi

.

Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA203) kapsamındaki proje başvurularının değerlendirme süreci sonucunda, Türkiye Ulusal Ajansına sunulan 221 projeden 15 proje başvurusu kabul edildi. Öğretim üyelerimiz Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Nilüfer Umar ve Prof. Dr. Hasan Arslan’ın katkılarıyla hazırlanan ”Developing Virtual Reality Resources Introducing Technology Tools for Children with Autism Spectrum Disorder to SEN Teaching Undergraduates “ başlıklı proje 203 bin  Euro bütçe ile kabul edilen projeler arasına girdi. Projenin yurtdışı ortakları İtalya, Polonya, Letonya ve Yunanistan’dan; yurtiçi ortakları ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Eğitim Teknolojisi Şirketinin alanlarında uzman kadrolarından oluşmaktadır.

Özel eğitim alanında yürütülen bu proje kapsamında geliştirilecek olan sanal gerçeklik ders materyalleri ile otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin öğrenme süreçlerinin kolaylaştırılmasını sağlayan teknolojiler üniversite öğrencilerine daha kolay ve maliyetsiz bir şekilde tanıtılacak. 2 yıl sürecek olan proje uygulaması sırasında çalıştay, panel ve konferans gibi etkinliklere toplamda 120 üniversite öğrencisi ve 250 alan uzmanı ve eğitimci dahil olacak.