Doç. Dr. İlke EVİN GENCEL’in Projesi Ulusal Ajans Tarafından Desteklendi

.

            Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. İlke EVİN GENCEL’in yürütücülüğünde hazırlanan “Integration of Experiential Learning and Virtual Reality on Gifted Education” isimli Erasmus+ ana eylem 2 yükseköğretim alanı stratejik ortaklıklar (Ka203) projesi Ulusal Ajans tarafından kabul edilmiştir. Türkiye’den kabul edilen ilk on proje arasında yer alan projenin yürütücülüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından yapılacaktır.  Proje ekibinde Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ ve Arş. Gör. Selen BEYAZBAL ve Çanakkale Teknopark’da çalışmalarını sürdüren ve üniversitemiz öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Zafer KARADAYI’nın kurucularından olduğu Nara Eğitim Teknolojileri A.Ş. bulunmaktadır. Diğer proje ortakları Yunanistan’dan “Univercity of Macedonia”, İspanya’dan “Fundación Universitaria San Antonio”, Polonya’dan “Społeczna Akademia Nauk” ve Türkiye’den APEC Danışmanlık'tır. 216.795 € bütçeye sahip olan projenin süresi 24 aydır.