ÇOMÜ Eğitim Fakültesi 2020 Yılında Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralamasında 4. Sıraya Yükseldi.

.

Türk yükseköğretim tarihinin en büyük çalışması olan Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı araştırmacıları tarafından hazırlanmaktadır. Devlet üniversiteleri ve fakülteleri sıralamasının temel veri kaynağı Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğidir. 

2018 yılında 124 bin akademisyenin %43’üne tekabül eden 44 bini akademik teşvik programından yararlanabilirken (puanı 30’un üzerinde olan) 2019 yılında 139 bin akademisyenin %20’i (28 bin) akademik teşvik programından yararlanabildi. 2020 yılında 146 bin akademisyenin %28’i (25 bin) akademik teşvik programından yararlanabildi. Geçmiş yıllarda 1000’lerle ifade edilen akademik teşvikten tam (100) puan alan öğretim elemanı sayısı bu yıl sadece 19’da kaldı. Söz konusu bu 19 kişinin hemen hemen tamamı geçmiş yıllarda da 100 tam puan almış akademisyenlerden oluşmaktadır.

Bu kapsamda hazırlanan rapora göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakülteleri sıralamalarında 2017 yılında 25.; 2018 yılında 10.; 2019 yılında ise 6. olurken 2020 yılında ise 4. sıraya yükselmiştir. Bu başarı akademik ve idari kadromuzdaki çalışma arkadaşlarımın samimi çalışmalarının sonucudur. Fakültemiz çalışanlarını kutluyorum.

 


Prof.Dr. Salih Zeki GENÇ
Dekan           
 

 

 

 

Ekler

2018-Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması.pdf
2017-Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması.pdf
2019-Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması.pdf
2020-Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması.pdf