Aile İçi İletişim ve Şiddet”  Konferansı Gerçekleştirildi

.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ)  “Batı Trakya Bölgesi’nde Yaşayan Türk Öğrencilere Yönelik Uzaktan Öğretim Ders Destek Sistemi Projesi” 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nda da devam etmektedir. Proje kapsamında, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi hocalarından Dr. Öğr. Üyesi Elmaziye Temiz İskeçe (Yunanistan) şehrinde 14 Aralık 2019 Cumartesi günü “Aile Eğitimi” konulu bir  konferans verdi.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) davetinde gerçekleştirilen konferansa başta Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Sayın Murat Ömeroğlu ve eşi, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği  Başkanı Dr. Hüseyin Baltacı olmak üzere, özellikle ebeveynlerin yoğun katılımı oldu. Açılış konuşmasını yapan BTAYTD Başkanı Dr. Hüseyin Baltacı sağlıklı bireyler yetiştirmede ailenin çok önemli olduğunu, ailenin de toplumun devamlılığında çok önemli bir yere sahip olduğunu ve bunu sağlama yolunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin desteğine teşekkür ettiğini belirtti. Gümülcine Başkonsolosu Sayın Murat Ömeroğlu ise; ailenin ilk eğitim ortamı olduğu, anne ve babaların ilk öğretmenler olduğu, günümüz şartlarında teknolojik eğitim araçlarının iyi bir şekilde kullanılması gerektiği konusunda  bir konuşma gerçekleştirdi.

Dr. Öğr. Üyesi Elmaziye Temiz, konferanstaki konuşmasında aile kurumunun  sosyokültürel yapının bütünlüğündeki işlevlerini hatırlattıktan sonra, etkili iletişimin temel ilkeleri olan koşulsuz kabul, dürüstlük, empatik yaklaşımın aile ortamında, karı koca arasındaki iletişimde, ebeveynlerle çocukları arasındaki iletişimde de geçerli olduğunu belirtti ve çocuk yetiştirmede ana baba tutumlarının iletişiminin niteliğine etki ettiğini, etkin dinleme, sen dili-ben dili  tarzı konuşmaları örnekler vererek konuşmasına başladı.

Temiz, aile içi şiddetin bir sebebinin de iletişimsizlik olmasına rağmen şiddetin toplumsal bir olgu olduğu üzerinden hareket etmenin sorunu hem teşhis etmede hem de çözüm arayışlarında daha gerçekçi olacağının üzerinde durarak; aile içi  şiddetin mağdurlarının büyük oranda kadınlar olmasının toplumsal, kültürel etkenleri olduğunu; ailelerin cinsiyet ayrımı yapmadan çocuklarını hayata hazırlanmalarının çok önemli olduğunu hatırlatarak konuşmasına devam etti. 

Konferans, Dr. Öğr.Üyesi Elmaziye Temiz’in katılımcılarla yaptığı soru-cevap kısmından sonra son buldu.