2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde düzenlenecek olan “İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu”nun amacı 21. yüzyılda değişen ve gelişen dünyada Eğitim Sistemi'nin önemli bir parçasını teşkil eden Sosyal Bilimler Eğitimine katkıda bulunmaktır. 30 Ekim- 1 Kasım 2018 tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu’nda Sosyal Bilimler Eğitimi Alanında (Coğrafya Eğitimi, Din Eğitimi, Edebiyat Eğitimi, Felsefe Eğitimi, Psikoloji Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sosyoloji Eğitimi, Tarih Eğitimi, Türkçe Eğitimi ve Yabancı Dil Eğitimi) uluslararası ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen uygulamaların ve karşılaşılan sorunların ele alınması planlanmaktadır.

         Sempozyumda uluslararası ve ulusal düzeyde farklı üniversite ve kurumlardan alanlarında uzman kişilerin ve bilim insanlarının bir araya getirilmesi ve alanda yaşanan sorunlara ilişkin çözümlerin tartışılması öngörülmektedir. Sempozyum kapsamında; sözel bildirilerin yanı sıra, çağrılı konuşmacıların katılacağı paneller düzenlenecek, ayrıca bilim kurulunun uygun gördüğü sayıda poster sunumuna da yer verilecektir.

           Sempozyuma sizlerin de katılımlarınızı ve katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 

                Yürütme ve Danışma Kurulu adına,
                 Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ