Üç Ders ve Tek Ders Sınavları

.

          Fakültemiz Yönetim Kurulu’nun 13 Eylül 2017 tarih ve 34 sayılı toplantıda alınan 19 nolu kararı gereğince; 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları için Fakültemiz  2010 yılı ve önceki kayıtlı öğrencilerin tek ders ve üç ders sınavları Tablo 1, 2011 yılı ve sonrası kayıtlı öğrencilerin tek ders sınavları Tablo 2 kapsamında yapılacaktır.

Tablo1 (2010 ve öncesi kayıtlı öğrenciler için)

2017-2018 Öğretim Yılı Güz Yarılı Tek Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi :

14-15 Eylül 2017

Sınav Tarihi :

18-19 Eylül 2017

2017-2018 Öğretim Yılı Güz Yarılı Üç Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi :

29-30 Ocak 2018

Sınav Tarihi :

01-02 Şubat 2018

2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Yarılı Tek Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi :

19-20 Şubat 2018

Sınav Tarihi :

22-23 Şubat 2018

2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Yarılı Üç Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi :

25-26 Haziran 2018

Sınav Tarihi :

28-29 Haziran 2018

Tablo 2 (2011 ve sonrası kayıtlı öğrenciler için)

2017-2018 Öğretim Yılı Güz Yarılı Tek Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi :

29-30 Ocak 2018

Sınav Tarihi :

01-02 Şubat 2018

2017-2018 Öğretim Yılı Güz Yarılı Tek Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi :

25-26 Haziran 2018

Sınav Tarihi :

28-29 Haziran 2018

Sınavlara girmek isteyen öğrenciler başvurularını bölüm sekreterliklerine yapacaktır.
Üç Ders ve Tek Ders sınavlarına girebilmek için aşağıdaki koşulların hepsinin sağlanması gereklidir:

  • Sınavda başvurduğu tarihte üç ders sınavı için en fazla 3 (Üç); tek ders sınavı için en fazla 1(Bir) dersi olmak.
    • Sınavına girilecek dersi daha önce alarak devam etmiş olmak. (İlgili dersten “DS” notu ile kalmamış olmak.)
  • Sekiz dönem tüm dersleri alarak devam koşulunu yerine getirmiş olmak. (Mezun olabilecek durumda olmak)
  • Tüm derslerden geçer not aldığı halde Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00’ın altında olduğundan mezun olamayan öğrencilerimiz şartlı (DD,DC) derslerinden üç ders veya tek ders sınavına girebilir.

NOT:  Tek ders ve Üç ders sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin, ilgili dönem harç ücretini yatırmış olmaları gerekmektedir.