Üç Ders ve Tek Ders Sınavları

.

          Fakültemiz Yönetim Kurulu’nun 01 Mart 2017 tarih ve 09 sayılı toplantıda alınan 24 nolu kararı gereğince; 2016 – 2017 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı için Fakültemiz 2010 yılı ve önceki kayıtlı öğrencilerin üç ders, 2011 yılı ve sonrası kayıtlı öğrencilerin tek ders sınavları aşağıdaki takvim kapsamında yapılacaktır.

Başvuru Tarihi: 03 – 04 Temmuz 2017

Sınav Tarihi  : 06 – 07 Temmuz 2017

Sınavlara girmek isteyen öğrenciler başvurularını bölüm sekreterliklerine yapacaktır.

Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

 

Üç Ders ve Tek Ders sınavlarına girebilmek için aşağıdaki koşulların hepsinin sağlanması gereklidir:

  • Sınavda başvurduğu tarihte üç ders sınavı için en fazla 3 (Üç); tek ders sınavı için en fazla 1(Bir) dersi olmak.
    • Sınavına girilecek dersi daha önce alarak devam etmiş olmak. (İlgili dersten “DS” notu ile kalmamış olmak.)
  • Sekiz dönem tüm dersleri alarak devam koşulunu yerine getirmiş olmak. (Mezun olabilecek durumda olmak)
  • Tüm derslerden geçer not aldığı halde Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00’ın altında olduğundan mezun olamayan öğrencilerimizşartlı (DD,DC) derslerinden üç ders veya tek ders sınavına girebilir.

NOT:  Tek ders sınavına girmek isteyen öğrencilerin, kalan tek dersi güz yarıyılı dersi olsa dahi 2016-2017 Bahar Yarıyılı harç ücretini ödemiş olmaları gerekmektedir.

Ekler

Başvuru Dilekçesi Tek ders üç ders.pdf