Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Ek Kontenjan İlanı

2015 - 2016 Akademik Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında uygulanması planlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında, Fakültemizin 30.11.2015 tarih ve 37 sayılı toplantısının 01 nolu kararında belirlenen 1900 kontenjana ek olarak, daha önce açıklanan ''atamaya esas alanlar'' dışında aşağıda açıklanan atamaya esas alanlara 200 kişilik ek kontenjan tablosu aşağıda ki tabloda gösterilmiştir.

2015 - 2016 Akademik Yılı Güz ve Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Programı Ek Kont. Dağılımı

Atamaya Esas Alan

Mezun Olduğu Yüksek Öğretim Programı

Okuyan Kont.

COMÜ Mezun Kont.

Diğer Ün. Okuyan Kont.

Diğer Ün. Mezun Kont.

Toplam Kont.

Bahçecilik

Bitki Koruma                                 Peyzaj Mimarlığı

40

20

10

10

80

Çevre Sağlığı

Çevre Mühendisliği

20

10

5

5

40

Görsel Sanatlar

Geleneksel Türk Sanatları

20

10

5

5

40

Seramik ve Cam Teknolojisi

Seramik

20

10

5

5

40

Toplam

 

100

50

25

25

200


1-      Söz konusu ek kontenjana başvuracak bölüm öğrencilerinin (okuyan ve mezunlar dahil) ön başvurularının 22 - 24 Aralık 2015 tarihleri arasında şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır.

2-      Kesin kayıt yaptırmaya hak kazananların, 25 Aralık 2015 tarihinde saat 17.00'dan sonra açıklanacaktır.

3-      Kontenjandan fazla adayın başvurması halinde Genel Not Ortalamasına (GNO) göre sıralama yapılmasının, GNO'nun eşitliği halinde ÖSYS veya DGS Yerleştirme Puanı yüksek olan adaylara öncelik hakkı verilmesinin, Özel Yetenek Sınavları ile yerleşen öğrencilerin en yüksek YGS puanını beyan etmelerinin, sonuç belgesi ibraz etmeyen adayların ilgili puanlarının sıfır olarak kabul edilecektir.

4-      Boş kalan kontenjanlar diğer alanlara aktarılacak, ikinci bir başvurunun alınmayacaktır.

5-      Yerleşen adayların kesin kayıtlarının 29 – 30 Aralık 2015 tarihlerinde yapılacak, bu adayların derslerinin 02 Ocak 2016 tarihinden itibaren başlayacak, yapılamayan derslerinin, hafta içi telafi programı kapsamında yapılacaktır.

6-      Toplam kurs ücreti Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mezunları ve okuyanları için 1.500.TL, diğer üniversite mezunları ve okuyanlar için 2.000 TL olup iki eşit taksitte alınacaktır.

7-      Beyan ettiği bilgilerle kayıt esnasında sunduğu belgelerdeki bilgileri örtüşmeyen adayların kesin kayıtlarının yapılmayacaktır.

8-      Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler;

·        Başvuru Dilekçesi

·        Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi

·        Transkript Aslı ve Fotokopisi (4'lük sistem)

·        ÖSYS Sonuç Belgesi

·        Öğrenim Gideri Makbuzu

·        Nüfus Cüzdan Fotokopisi

·        2 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

Bu açıklanan belgeler kesin kayda gelenlerden istenecektir.

Ön başvuru dilekçe örneği için   tıklayınız...