Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğretmenlik Uygulaması Dersi İşleyiş Esasları

Fakültemiz bünyesinde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ikinci dönemi olan 2016 – 2017 Akademik Yılı Güz Döneminde okutulan Öğretmenlik Uygulaması dersini vermek üzere görevlendirilen öğretim üyelerinin;

Fakültemiz Yönetim Kurulunun 24.02.2016 tarih ve 05 sayılı toplantısının 16 sıra numaralı kararıyla kabul edilen “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Derslerinin İşleyişine İlişkin Esaslar” uyarınca:

  • Öğretmenlik Uygulaması gruplarını uygulama okullarına götürmeleri,
  • Okul Koordinatörleri ve uygulama öğretmenleri ile tanıştırmaları,
  • Sorumlusu olduğu öğrencilerin takibini yapmaları,

Önemle rica olunur.

 

Prof.Dr. Dinçay KÖKSAL
Dekan