Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

2015 - 2016 Akademik Yılı Yaz Dönemi’nde ve 2016 – 2017 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde uygulanacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nda Üniversitemize verilmesi uygun görülen 1000 kişilik kontenjanın alanlara göre dağılımı yapıldı.

2015 - 2016 Akademik Yılı Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Programı Kont. Dağılımı

Atamaya Esas Alan

Mezun Olduğu Yüksek Öğretim Programı

Okuyan Kont.

COMÜ Mezun Kont.

Diğer Üniversite Mezun

Toplam Kont.

Bahçecilik

Bitki Koruma

5

3

2

10

Peysaj Mimarlığı

5

3

2

10

Beden Eğitimi

Bed. Eğit. Spor Yüksek Okulu

60

10

10

80

Biyoloji

Biyoloji Bölümü

30

5

5

40

Coğrafya

Coğrafya Bölümü

40

10

10

60

Çevre Sağlığı

Çevre Mühendisliği

5

3

2

10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İlahiyat Fakültesi

100

10

10

120

Felsefe

Sosyoloji Bölümü

10

5

5

20

Fizik

Fizik Bölümü Fizik Mühendisliği

30

5

5

40

Görsel Sanatlar

Resim

10

5

5

20

Geleneksel Türk Sanatları

5

3

2

10

Grafik Tasarımı Bölümü

5

3

2

10

Gıda Teknolojisi

Gıda Mühendisliği

5

3

2

10

İngilizce

İngiliz Dili ve Edebiyatı

10

5

5

20

Konaklama ve Seyahat Hiz.

Seyahat İşlet. Ve Turizm Reh.

10

5

5

20

Turizm (Konaklama) İşletme.

10

5

5

20

Kimya

Kimya Bölümü Kimya Mühendisliği

30

5

5

40

Matematik

Matematik Bölümü

30

5

5

40

Radyo - Televizyon

Radyo Televizyon

10

5

5

20

Sağlık

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

10

5

5

20

Ebelik Bölümü

10

5

5

20

Hemşirelik Bölümü

30

5

5

40

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi Bölümü

10

5

5

20

Seramik ve Cam teknolojisi

Seramik

10

5

5

20

Su Ürünleri

Su Ürünleri Mühendisliği

10

5

5

20

Balıkçılık Teknolojisi

20

5

5

30

Tarım Teknolojileri

Ziraat Fakültesi

40

10

10

60

Tarih

Tarih Bölümü

60

10

10

80

Türk Dili ve Edeb.

Türk Dili ve Edebiyatı

60

10

10

80

Yiyecek İçecek Hizmetleri

Gastronomi ve Mut. Sanat.

10

5

5

20

Toplam

 

675

165

160

1000

Kimler Başvuru Yapabilir :

1- Başvuru tarihinde 4. (son) sınıfta öğrenim görmeye hak kazanmış üniversitemiz öğrencileri.
2- Diğer üniversitelerin açıköğretim ve uzaktan öğretim yapılan lisans programı 4. sınıf öğrencileri.
3- Başvuru tarihinde mezun olan tüm üniversite öğrencileri.
4- Kontenjandan fazla adayın başvurması halinde Genel Not Ortalamasına (GNO) göre sıralama yapılacaktır. GNO’nun eşitliği halinde ÖSYM Yerleştirme Puanı yüksek olan adaylara öncelik hakkı verilir. Öğrencilerin alt dönemden dersi olup olmadığına bakılır.
5- Kendi isteğiyle kayıt sildiren kursiyerlerin yatırmış olduğu öğrenim gideri iade edilmez.
6- Başvuru sırasında yanlış bilgi verenlerin, kayıt hakkı elde etse bile kaydı yapılmaz, yapılanların kayıtları silinir.
7- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yükseköğretim Genel Kurulunun belirlediği Usül ve Esaslar ile Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Yönergesi çerçevesinde yürütülür.
8- Boş kalan kontenjanların diğer alanlara aktarım yapılabilir.


  Dersler ve Programın Süresi:

  • Birinci Dönem dersleri Temmuz - Eylül 2016 ayı 7 hafta yoğunlaştırılmış program çerçevesinde yürütülecektir. (Akademik Takvim daha sonra belirlenecektir.) Dersler kayıttan sonra hemen başlayacaktır.
  • İkinci Dönem dersleri 26 Eylül 2016 - 31 Aralık 2016 Tarihleri arasında, Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulaması hafta içi, teorik dersleri Cumartesi veya Pazar günleri yapılacaktır.
  • Gerekli görülen durumlarda Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi ders programında, kontenjanlarda ve akademik takvimde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
  • Öğrenim Gideri Ücreti: 2000 TL. (1000+1000) iki taksite alınacaktır.
  • Başvuru Tarihi ve Yeri: 12-14 Temmuz 2016 tarihleri arasında formasyon.comu.edu.tr adresinde web ortamında çevirimiçi (online) olarak alınacaktır. Kesin kayıt hakkı kazananlar 15 Temmuz 2016 tarihinde web sayfasından ilan edilecektir.
  • Kesin Kayıt Tarihleri: 18-20 Temmuz 2016 tarihlerinde şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır.

   Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:

  1. Başvuru Dilekçesi
  2. Mezunlar, onaylı mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. Okuyanlar, yeni tarihli öğrenci belgesi.
  3. Onaylı transkript (not) belgesi. (Dörtlük not sistemine çevrilmiş. Okuyanlar için Temmuz 2016 tarihli)
  4. Nüfus cüzdan fotokopisi