Pedagofik Formasyon Programı Öğretmenlik Uygulaması Dersi Duyuru

                Fakültemizde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının          2015 – 2015 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı'nda (2. Dönem) Öğretmenlik Uygulaması Dersi okutulacaktır. Bu dersin uygulaması Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından denetlenen özel öğretim kurumlarında yapılacaktır.

 

            Bu dersin uygulaması her hafta 6 (altı) saat uygulama okullarında ve teorik kısmı ise haftada 2 (iki) saat Fakülte Uygulama Öğretim Elemanları ile programda belirtilen gün saat ve yerde fakültemizde yapılacaktır. Geçerli mazeretleri nedeniyle bu dersin uygulamasını Çanakkale İli Merkez İlçede yapamayacak, Çanakkale ilçelerinde yapma durumunda olan kursiyerlerin gerekçelerini dilekçelerinde belirtmek koşuluyla ve kendi aralarında, birbirlerine yakın olanlardan ( Fizik, Kimya Matematik – Tarih, Coğrafya, Türk Dili Edebiyatı v.b) 6 kişiden az olmamak üzere gruplar oluşturulduktan sonra dilekçelerini 08.02.2016 tarihine kadar, Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

 

            6 kişilik grup oluşturamayan kursiyerler, Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulamasını, Çanakkale ilçelerinde yapamayacaklar, Fakülte yönetimi tarafından belirlenecek Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda yapacaklardır.

 

            Çanakkale ili dışında bu dersin uygulamasının yapılması mevzuat olarak mümkün değildir.

 

Öğretmenlik Uygulaması dersinin, uygulama kısmını Çanakkale Merkez İlçede yapacak kursiyerlerin herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.

 

            Dilekçe Örneği: 

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

 

 

            2015-2016 Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Programı ……………… bölümü öğrencileriyiz. ………………….. ilçesinde ikamet etmemizden dolayı ikinci dönem okutulacak olan Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulama kısmını ………………………... ortaokulu/lisesinde yapmak istiyoruz.

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

Adı Soyadı     :                                                                                             …/…/2016

TC Kimlik No:                                                                                                   İmza

Cep Tel           :

 

Grupta Yer Alacak Kursiyerler:

            Adı soyadı                  Bölümü

  1. ………………….      ………………
  2. ………………….      ………………
  3. ………………….      ………………
  4. ………………….      ………………
  5. ………………….      ………………
  6. ………………….      ………………