Özel Yetenek Sınavları Yedek Adayların Kesin Kayıt Listeleri

.

Özel Yetenek Sınavına giren yedek adaylardan Fakültemize dilekçe ile başvuran adayların kesin kayıtları 11 Ağustos 2017 tarihinde yapılacaktır. 11 Ağustos 2017 tarihi mesai bitiminden sonra, kontenjan açığı olsa bile kayıt yapılmayacaktır. 

Kayıt yaptırmaya hak kazandığı halde, kayıt süresi içinde sağlık sorunları nedeniyle kayda şahsen başvuramayacak adaylar, vekalet yoluyla kayıt yaptırabilirler. Yasal süreler içinde vekâlet le de başvuru yapmayan adayların kaydı yapılmayacaktır.
 
Özel yetenek sınavları yedek adayların kayıt listeleri ektedir.
 
Kayıtlar için gerekli evraklar ;
- YGS Sonuç Belgesi,
- Kimlik Fotokopisi,
- 12 adet Vesikalık Fotoğraf,
- Lise Diplomasının aslı ve fotokopisi,
- Müzik Öğretmenliği Programını kazanan öğrenciler için Tam Teşekküllü bir Devlet Hastahanesinden alınacak olan
"Müzik Öğretmenliği eğitimi almasında bir sakınca yoktur." ibaresi olan kurul raporu.
- 1995 ve öncesi doğan erkek adaylar için Askerlik ile ilişiği olmadığına dair, askerlik şubesinden alınacak belge.

Ekler

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Yedek Adayların Kesin Kayıt Listesi.pdf
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Yedek Adayların Kesin Kayıt Listesi .pdf